Dauglaukio 47 vyro kapo planas: A. Kapo duobės ribos; B, C, D, E. Akmenys kapo dugne. Įkapės: 1. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 2. Geležinis ietigalis; 3. Geležinis kovos peilis. E. Jovaiša, 1988. Sudarė E. Jovaiša, 2021.

Dauglaukio 47 vyro kapo radiniai: 1. Geležinis įtveriamasis kovos peilis. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Dauglaukio 47 vyro kapas in situ. E. Jovaišos nuotrauka, 1988.

Radinių aprašymas

      1. Ietigalis, geležinis, rombo formos plunksna. Jis smarkiai pažeistas erozijos, tad matmenis galima nustatyti tik apytikriai. Ietigalio L – 15,1, įmovos L – 7,9; plunksnos plotis plačiausioje vietoje – 4,3, įmovos skersmuo ties anga – 2,94, ties sandūra su plunksna – 2,66. Angoje išlikę medžio likučiai. Ietigalis sutvirtintas 5% PBPA (ksilobe-acetone 1:1).
      2. Peilis, geležinis, tiesia nugarėle. Stipriai pažeistas erozijos. L – 19,2, įkotės L – 4,4, ašmenų plotis – 2,25, nugarėlės storis – 0,65. Peilis sutvirtintas 5% PBPA (ksilobe-acetone 1:1).
      3. Smeigtukas, lazdelinis, geležinis. Išlikęs visas, preparavimo metu tvirtintas 5% Jo L – 9,43, adatos L – 7,8, galvutės skersmuo apie 1,59, adatos skersmuo ties galvute – 0,6. Matmenys nuimti nuo stipriai erozijos paveikto smeigtuko.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1988 metai,

47 vyro kapas,

70–260 m. po Kr.

1,18 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. D, M, N–3, 4, 5 išryškėjo išsiskiriantys tamsiai pilkos spalvos smėlio sluoksniu kapo duobės kontūrai. Duobė pailgos formos, nežymiai užapvalintais galais, orientuota ŠV–PR kryptimi. Bendras duobės ilgis 2,10 m, plotis Š gale – 0,96 m, pietiniame – 0,80 m.

1,19 m gylyje, Š kapo duobės gale, atsidengė akmeninės konstrukcijos, kurias sudarė Š gale sudėti 2 (kalkakmenio) akmenys. 1,29 m gylyje ir 1,34 m gylyje P kapo duobės gale atsidengė taip pat 2 akmenys. Preparuojant akmenys trupėjo. Kapo duobės Š galo V pusės akmuo padėtas 0,06 m nuo Š kapo duobės galo ir 0,05 m atstumu nuo V duobės krašto į kapo vidų. Akmens diametrai 0,13´0,12 m. Š galo R pusės akmuo padėtas 0,12 m nuo Š kapo duobės galo ir 0,06 m nuo R duobės krašto į kapo vidų. Akmens diametrai: ilgis 0,09, plotis 0,08, aukštis 0,12 m. Kapo duobės P galo V pusės akmuo padėtas 0,10 m nuo P galo ir 0,15 m nuo V sienos į vidų. Diametrai 0,09´0,06´0,05 m. P galo R pusės akmuo padėtas 0,13 m nuo P kapo duobės galo ir 0,14 m nuo R duobės krašto į vidų. Diametrai 0,09´0,07´0,03 m. Nuo kapo duobės dugno iki pagrindo pusės Š galo akmuo padėtas 0,07 m. R pusės Š galo akmuo – 0,08 m. Pietinio galo V pusės akmuo nuo dugno iki pagrindo – 0,05 m, R pusės akmuo – 0,03 m.

1,38 m gylyje, 0,26 m atstumu nuo Š kapo duobės galo ir 0,50 m atstumu nuo V duobės krašto į vidų, kaukolės vietoje, atsidengė mirusiojo dantų fragmentai. Sprendžiant iš įkapių padėties, mirusysis laidotas aukštielninkas, galva orientuotas ŠV 339° kryptimi. Šalia kapo R pusėje yra nedidelė 0,40´0,45 m laužavietė.

Įkapės:

1,35 m gylyje, 1,95 m atstumu nuo kapo duobės Š galo ir 0,16 m atstumu nuo R duobės krašto į vidų, atsidengė rombo formos geležinis ietigalis. Jo bendras ilgis 0,07 m. Smailioji pusė nukreipta į Š, įmova į P. Toliau 1,36 m gylyje, 0,59 m nuo Š galo ir 0,13 m nuo kapo duobės R krašto į vidų, atsidengė geležinis tiesia nugarėle peilis. Jo smailioji pusė nukreipta į Š.

1,40 m gylyje, 0,25 m nuo Š kapo duobės galo ir 0,47 m nuo R duobės krašto, atsidengė geležinis lazdelinis smeigtukas. Smeigiamąja puse nukreiptas V kryptimi, galvute į vakarus. Bendras ilgis 0,10 m.

Preparuojant kapo duobę buvo pasiektas 1,50 m gylis, nei dirbinių, nei organinės medžiagos daugiau nerasta.