Dauglaukio 49 moters kapo planas: A. Kapo duobės ribos; B. Medinio karsto (?) ribos. Radiniai: 1. Žalvarinė šalutinės prūsų serijos akinė segė; 2. Žalvarinis ritinis smeigtukas; 3. Geležinės ylos (?) likučiai; 4. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 5. Žalvarinis žiedelis (gal nuo ritinio smeigtuko?). E. Jovaiša, 1988. Sudarė E. Jovaiša, 2021.

Dauglaukio 49 moters kapo radiniai: 1. Žalvarinė šalutinės prūsų serijos akinė segė; 2. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 3. Žalvarinis ritinis smeigtukas. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Dauglaukio 49 moters kapo radiniai: 1. Žalvarinė prūsų serijos akinė segė. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Žalvarinis ritinis smeigtukas iš Dauglaukio 49 moters kapo. E. Jovaiša, 1988. E. Jovaišos piešinys, 2021.

Dauglaukio 49 moters kapas in situ. E. Jovaišos nuotrauka, 1988.

Dauglaukio 49 moters kapo radiniai: 1. Žalvarinis ritinis smeigtukas. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Žalvarinė prūsų serijos akinė segė iš Dauglaukio 49 moters kapo. E. Jovaiša, 1988. E. Jovaišos piešinys, 2021.

Radinių aprašymas

   1. Segė, akinė (šalutinės prūsų serijos), žalvarinė. H – 7,6, įvijos L – apie 2,7, lankelio plotis – 1,31, kojelės – 1,76. Padaryta iš stačiakampio pjūvio juostos, kurios storis – 0,17. Įvija sulūžusi į eilę smulkių gabalėlių, suklijuota. Ji daryta iš stačiakampio pjūvio vielos, kurios storis – 0,07, plotis – 0,39. Iš tos pačios įvijos išeina plokščia adata, kuri tik ties nugarėlės lenkimo centru susiaurinta ir tampa tikra adata. Segės nugarėlė centre puošta įspaustų rombelių ornamentu. Ornamentuotos dalies L – 2,3, plotis – 0,22. Kojelės pačioje pabaigoje puošta trimis eilėmis dvigubomis akutėmis, tarp kurių centrų atstumai – 0,32, 0,50, 0,51 (žiūrint nuo viršaus).
   2. Smeigtukas, ritinis (pirmos grupės), žalvarine galvute ir geležine adata. Prie galvutės išlikusi 2,04 ilgio geležinės adatos dalis. Likusi adata labai pažeista erozijos, sulūžusi į 5 dalis. Smeigtuko galvutė tvirtinta klijais BPA-EPA, o adata 5% Smeigtuko galvutės h – 3,1, ritės h – 1,96. Didžiosios ritelės skersmuo – 1,27, h – 0,39; mažosios ritelės skersmuo – 1,13, h – 0,38. Liemens tarp abiejų ritelių skersmuo – 0,60. Apatinė galvutės dalis pjūvyje daugiakampė, 0,63´0,67 dydžio. Galvutės ąselėje įvertas geležinis žiedelis, kurio skersmuo – 1,94´1,94, geležinės vielos skersmuo – apie 0,32. Smeigtuko didžiosios ritelės viršūnė plokštuma puošta „tinkliniu“ raštu, kurio akutės kvadrato pavidalo. Ritės šonai puošti trimis išilginiais grioveliais, o susidariusios briaunelės – smulkiomis įkartomis. Taip pat puošta ir mažosios ritelės šonai. Apatinė smeigtuko dalis suskirstyta į 6 plokštumas ir jos puoštos apverstos „eglutės“ ornamentu. Ąselė puošta skersiniais brūkšneliais.
   3. Smeigtukas, lazdelinis, geležinis, sulūžęs į tris dalis. Sveika likusi galvutė. Jos skersmuo – 2,65, adatos ilgį nustatyti šiuo metu negalima.
   4. Yla, geležinė. Išlikęs medinio kotelio fragmentas, kurio L – 2,29. Adatos likę tik menkas gabalėlis, kurio L – 1,2. Bendras ylos ilgis – 3,9.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1988 metai,

49 moters kapas,

70–150 m. po Kr.

1,40 m gylyje išryškėjo plati pilkos permaišytos pailgos formos užapvalintais galais dėmė. Preparuojant 1,45 m gylyje, kv. K, L, M 8, 9, 10, išryškėjo aiškūs kapo 49 kontūrai. Kapo duobė pailgos formos, užapvalintais galais, orientuota ŠV–PR kryptimi. Duobės ilgis 2,35 m, plotis Š gale 0,54 m, pietiniame – 0,48m. 1,52 m atstumu nuo kapo duobės Š galo ir 0,22 m nuo R kapo duobės krašto, atsidengė blogai išlikusios kaukolės dalis.

Sprendžiant iš įkapių, kape 49 palaidota moteris, aukštielninka, galva orientuota į ŠV 354° kryptimi.

Įkapės:

Mirusiosios galvūgalyje, 1,56 m gylyje, 0,25 m atstumu nuo kapo duobės Š galo ir 0,24 m nuo kapo duobės R krašto į vidų, rasta įvija, nukreipta į R, kojele į V, akinė segė. Ji gulėjo pakreipta ant šono. Atstumas nuo kaukolės iki segės 0,19 m.

1,56 m gylyje, 0,89 m atstumu nuo kapo duobės Š galo ir 0,22 m nuo duobės R krašto į vidų, atsidengė žalvarinis ritinis geležine adata smeigtukas, kurio smeigiamoji dalis nukreipta į vakarus, galvutė į R. Smeigtuko ilgis 0,07 m. Nuo jo 0,02 m į kapo duobės P pusė, tame pačiame gylyje, atsidengė kotelio dalis.

Preparuojant giliau, 1,58 m gylyje, 1,23 m atstumu nuo kapo duobės Š galo ir 0,31 m nuo kapo R krašto pusės į vidų, atsidengė lazdelinio smeigtuko galvutės fragmentas. 1,61 m gylyje, 1,11 m atstumu nuo kapo duobės Š galo ir 0,03 m atstumu nuo duobės V krašto, pasirodė lūžusio lazdelinio smeigtuko tęsinys. Atstumas tarp lazdelinio smeigtuko galvutės ir smeigiamojo galo, pakreipto į V, 0,195 m. Nuo ritinio smeigtuko galvutės iki lazdelinio smeigtuko galvutės 0,28 m.

Preparuojant kapą buvo pasiektas 1,62 m galutinis gylis, nei organinės medžiagos, neri radinių daugiau nerasta.