Dauglaukio 52 nenustatytos lyties žmogaus kapo planas: A. Kapo duobės (?) ribos; B. Laužavietės (?) ribos. C–D. Akmenys kapo dugne (?). Radiniai: 1. Vėrinio iš emalio, stiklo ir žalvario karolių radimo vieta. E. Jovaiša, 1988. Sudarė E. Jovaiša, 2021.

Dauglaukio 52 nenustatytos lyties žmogaus kapo radiniai: 1. Vėrinys iš emalio, stiklo ir žalvario karolių. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Dauglaukio 52 nenustatytos lyties žmogaus kapo radiniai: 1. Vėrinys iš emalio, stiklo ir žalvario karolių; 2–4. Trys keramikos šukės. Paviršius grublėtas, puoštas gnaibytiniu raštu. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas

      1. Karolių vėrinys iš stiklo, emalės, žalvario karolių ir jungiančiųjų žiedelių. 1. Stiklinis, metalizuotas, dvigubas karolis. Bendras L – 1,5, skersmuo – 0,83, kiaurymės skersmuo – 0,13. 2. Karolis, žalvarinis. Pusapvalio pjūvio, kurio plotis – 0,66, storis – 0,26, skersmuo – 0,98. Neornamentuotas. 3. Emalės karolis, h – 1,02, skersmuo – 1,12, kiaurymės skersmuo – 0,37. Šonai iš raudonos emalės. Centre sudaryta spalvotų juostelių kompozicija: centre – geltona juostelė, kurią „aprėmina“ dvi juodos spalvos juostelės, o pastarąsias – dvi pilkos juostelės. 4. Žiedas, žalvarinis, plotis – 0,43, storis – 0,09, skersmuo – 1,3. Pakraščiai puošti išilginiais grioveliais, centre sudarant iškilią sferą. 5. Emalės karolis. H – 0,97, skersmuo – 1,15, kiaurymės skersmuo – 0,37. Puoštas taip pat, kaip ir Nr. 3 aprašytasis. 6. Žiedas, žalvarinis, pusapvalio pjūvio, 0,5´0,2, skersmuo – 1,29. Puoštas taip pat, kaip ir Nr. 4 aprašytasis. 7. Emalės karolis, sutrupėjęs, h – 1,09, skersmuo – 1,25, kiaurymės skersmuo – 0,34. Puoštas taip pat, kaip ir Nr. 3, 5 aprašytieji karoliai.
      2. Trys gabaliukai, 6,3´4,6 ir 4,45´3,23 dydžio. Paviršius grublėtas, puoštas gnaibytiniu paviršiumi.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1988 metai,

52 nenustatytos lyties žmogaus kapas,

70–260 m. po Kr.

1,15 m gylyje, kv. C13, atsidengė dalis suardyto kapo kontūro, kurį kirto laužavietė. Akmuo 1 atsidengia 1,17 m gylyje, akmuo 2 – 1,20 m gylyje. Akmens 1 diametrai 0,22´0,17´0,13 m, akmens 2 diametrai 0,16´0,11´0,09 m. Atstumas tarp akmenų 0,07 m. Kapas suardytas, neaiški laužavietės padėtis, joje gausu medžio angliukų.

Įkapės:

1,24 m gylyje, 0,01 m prie akmens 2 atsidengė emalės karolių vėrinio fragmentai. Nuo akmens 2 – 0,03 m atstumu ir 0,02 m atstumu nuo emalės karolių į viršų, rasti 2 stiklo karoliai.

Kapo dėmė buvo preparuojama iki 1,35 m gylio, taip pat buvo patikrinta laužavietė, pasiektas jos dugnas. Tyrimo eigoje buvo rastos trys keramikos šukės.