Dauglaukio 57 vyro kapo planas: A. Kapo duobės ribos. Radiniai: 1–2. Geležiniai įmoviniai ietigaliai; 3. Geležinis įmovinis kirvis; 4. Žalvarinis aguonos pavidalo smeigtukas; 5. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė; 6. Žalvarinė juostinė apyrankė; 7. Geležinis įtveriamasis peilis. E. Jovaiša, 1989. Sudarė E. Jovaiša, 2021.

Dauglaukio 57 vyro kapas in situ. E. Jovaiša, 1989.

Dauglaukio 57 vyro kapas in situ. E. Jovaiša, 1989.

Dauglaukio 57 vyro kapas in situ. E. Jovaiša, 1989.

Dauglaukio 57 vyro kapas in situ. E. Jovaiša, 1989.

Dauglaukio 57 vyro kapo radiniai: 1. Geležinis įmovinis kirvis; 2–3. Geležiniai įmoviniai ietigaliai; 4. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė; 5. Žalvarinis aguonos pavidalo smeigtukas; 6. Žalvarinė juostinė apyrankė; 7. Geležinis įtveriamasis peilis. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas

   1. Antkaklė, žalvarinė, kūginiais galais. Lankelis padarytas iš apvalaus pjūvio, 0,36 skersmens žalvarinės vielos, kuri galuose nežymiai pastorinta ir siekia 0,46 cm. Kūgelių skersmuo – 0,9, h – 0,64, dydis – 12,5´12,8. Lankelis šonuose puoštas skersinių įkartų grupėmis, o kūgeliai – koncentriniais grioveliais. Antkaklė lūžusi ir suklijuota.
   2. Smeigtukas, žalvarinis, aguonos pavidalo. H – 9,16, adatos h – 7,23, galvutės skersmuo – 0,86, ataugėlės plotis – 0,88, h – 0,55.
   3. Apyrankė, trikampio pjūvio, žalvarinė. Padaryta iš plokščios (0,92´0,28) žalvarinės juostos, kuri galuose susiaurinta (0,86). Apyrankės dydis – 6,04´5,14. Lankelis ornamentuotas trigubų skersinių griovelių grupėmis, paliekant neornamentuotus plotelius taip, kad susidaro languoto lankelio įspūdis. Galai aprėminti skersiniais grioveliais, o laisvas plotelis – tinkliniu raštu.
   4. Peilis, geležinis, kiek lenkta nugarėle. L – 13,8, įkotės l – 2,2, ašmenų plotis ties įkote – 2,3, storis – 0,6. Ant peilio ašmenų išlikęs audinio atspaudas ir odinių (?) makštų likučiai.
   5. Ietigalis, geležinis, įmovinis su iškilia briauna per vidurį. L – 17,0, plunksnos plotis – 1,9, h – 8,1. Įmovoje išlikęs meduko fragmentas. Stipriai paveiktas erozijos.
   6. Ietigalis, geležinis, įmovinis su iškilia briauna per vidurį. L – 12,8, plunksnos plotis – 2,4, h – 6,6. Įmovoje išlikęs meduko fragmentas. Stipriai paveiktas erozijos.
   7. Kirvis, geležinis, įmovinis. H – 15,5, ašmenų h – 9,8. Įmovos O – 3,7, ašmenų plotis – 4,6. Vidinė liemens dalis profiliuota, gerai išlikęs, įmovos viduje išlikęs nedidelis koto fragmentas. Ant liemens išlikęs audinio atspaudas. Kirvio paviršius tvirtintas 5% BMA/EMA skiediniu.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1989 metai,

57 vyro kapas,

150–220 m. po Kr.

1,27 m gylyje, kv. E7, 8 ir F6, išryškėjo pilkos smėlio spalvos, užapvalintais galais, kapo duobės kontūras. Ilgis – 2,15 m, plotis Š gale – 0,6 m, P gale – 0,5 m, orientuota Š–P kryptimi. 1,38 m gylyje atsidengė kaukolės ir dantų fragmentai. Taip pat rasta dilbio kaulų fragmentų. Mirusysis, greičiausiai, berniukas buvo palaidotas aukštielninkas, ištiestomis kojomis, galva orientuota į ŠV 358° kryptimi. Rankų padėties tyrinėjimų metu nustatyti nepavyko, tačiau kapo modeliavimas ….

Įkapės:

1,30 m. gylyje, 0,27 m nuo Š kapo duobės galo ir 0,15 m R kapo duobės krašto, atsidengė įmovinis kirvis, įsmeigtas į žemę.

1,32 m gylyje, 0,14 m nuo Š kapo duobės galo ir 0,05 m nuo V kapo duobės krašto, atsidengė du, vienas šalia kito, lygiagrečiai kapo duobei padėti, ietigaliai, kurių plunksnos nukreiptos į Š.

1,37 m gylyje, 0,30 m nuo kapo duobės galo ir 0,12 m V kapo duobės krašto, smaigaliu į ŠR, atsidengė žalvarinis smeigtukas su grandele. Jis rastas kaklo srityje šalia antkaklės.

1,38 m gylyje, 0,34 m atstumu nuo Š kapo duobės galo ir 0,14 m V kapo duobės krašto, atsidengė žalvarinė kūginiais galais antkaklė.

1,38 m gylyje, 0,69 m atstumu nuo Š kapo duobės galo ir 0,08 m nuo V kapo duobės krašto atsidengė žalvarinė apyrankė.

1,39 m gylyje, 0,87 m atstumu nuo Š kapo duobės galo ir 0,13 m nuo V kapo duobės krašto, rastas geležinis peilis. Jis, greičiausiai, buvo odinėse makštyse.

Preparuojant kapą, 1,5 m gylyje, buvo pasiektas kapo duobės dugnas. Nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų kapo dugne nerasta.