Dauglaukio 86 moters kapo planas: A. Duobės kontūras. Radiniai: . Žalvarinių tūtelių radimo vieta; 2. Žalvarinė buoželiniais galais antkaklė; 3. Krūtinės juosta sudaryta iš dviejų statinėlinių smeigtukų su kiauraraščiais pakabučiais ir grandinėlėmis; 4. Žalvarinė laiptelinė segė; 5–6. Žalvarinės juostinės apyrankės. E. Jovaiša, 1991. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio moters kapas 86 in situ. E. Jovaišos nuotrauka, 1991.

Dauglaukio 86 moters kapo radiniai: 1. Žalvarinė buoželiniais galais antkaklė; 2. Krūtinės juosta sudaryta iš dviejų statinėlinių smeigtukų su kiauraraščiais pakabučiais ir grandinėlėmis (nuotraukoje neteisingai įdėtas vienas ritinis smeigtukas); 3. Žalvarinė laiptelinė segė; 4. Žalvarinis juostinis žiedas (jo nėra kapo aprašyme); 5–6. Žalvarinės juostinės apyrankės. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Dauglaukio moters kapas 86 in situ. E. Jovaišos nuotrauka, 1991.

Dauglaukio moters kapas 86 in situ. E. Jovaišos nuotrauka, 1991.

Dauglaukio moters kapas 86 in situ. E. Jovaišos nuotrauka, 1991.

Radinių aprašymas:

  1. Antkaklė, buoželiniais galais, žalvarinė. Lankelis padarytas iš apvalaus skersinio pjūvio (skersmuo 0,35 cm) žalvarinės vielos, kuri galuose platėja iki skersmuo 0,42 cm. Lankelis galuose baigiasi buoželiais: skersmuo 0,87 cm, h – 0,65 cm. Lankelis galuose puoštas vertikaliais brūkšneliais, buoželiai – taip pat vertikaliais brūkšneliais. Antkaklė sutrūkusi į 7 dalis, todėl suklijuota PBMA (20%) klijais. Žiedas, užmautas ant antkaklės lankelio. Galbūt padarytas ne iš žalvario, o iš kokio nors kito metalo. Žiedas padarytas iš pusapvalio pjūvio metalinės juostelės (0,25×0,74 cm). Žiedo skersmuo 2,44 cm.
  2. Krūtinės papuošalas. Sudarytas iš dviejų statinėlinių smeigtukų, prie kurių pritvirtinta po vieną žalvarinį ažūrinį kabutį. Kabučiai tarpusavyje jungiasi 3 grandinėlių eilėmis, be to, prie vieno kabučio pritvirtinta iš grandinėlės padaryta kilpa. Smeigtukas, statinėlinis II gr., žalvarinis. L – 8,80 cm, galvutės ir plokštelių l – 1,45 cm. Plokštelių skersmuo 0,50 cm, h – 0,43 cm. Galvutė nupjauto kūgio formos. Jos skersmuo 0,65 cm, h – 0,46 cm. Skritulio viršus puoštas kryžiniu ornamentu, šonai įstrižais brūkšneliais. Smeigtukas sulūžęs į 3 dalis, todėl suklijuotas PBMA (20%) klijais. Smeigtukas, statinėlinis II gr., žalvarinis. L – 8,60 cm, galvutės ir plokštelių l – 1,20 cm. Plokštelių skersmuo 0,20 cm, h – 0,20 cm. Galvutė nupjauto kūgio formos. Jos skersmuo 0,50 cm, h – 0,40 cm. Skritulio viršus puoštas kryžiniu ornamentu, šonai – įstrižais brūkšneliais. Smeigtukas sulūžęs į 3 dalis, todėl suklijuotas PBMA (20%) klijais. Jungiamasis žiedas, žalvarinis (1,25×2,60 cm). Žiedas padarytas iš apvalios vielos, skersmuo 0,20 cm. Vielos galai pasmailinti. Kabutis, pusrutulio formos, ažūrinis, žalvarinis, lietas. Kabučio ilgis – 2,70 cm, plotis apačioje – 2,70 cm, viršuje – 1,90 cm. Ąselės ilgis – 0,75 cm, plotis – 0,160 cm, ąselės kiaurymės skersmuo 0,53 cm. Prie kabučio apačios pritvirtinti 3 skirstikliai, kurių dydis 0,60×0,44 cm, kiaurymės skersmuo 0,20 cm. Kabučio ažūrinį ornamentą sudaro 4 trikampių eilės, viršuje 2 didesni trikampiai. Ąselė ir skirstikliai ornamentuoti vertikaliais grioveliais. Prie pirmojo skirstiklio prikabintas žalvarinis žiedas, skersmuo 1 cm, prie antrojo skirstiklio – geležinis žiedas, skersmuo 0,90 cm, prie trečiojo skirstiklio – žalvarinis žiedas, skersmuo 1 cm. Kabutis, pusrutulio formos, ažūrinis, žalvarinis, lietas. Kabučio ilgis – 0,20 cm, plotis apačioje – 2,60 cm, viršuje – 2,10 cm. Ąselės ilgis – 0,50 cm, plotis – 0,50 cm, ąselės kiaurymės skersmuo 0,30 cm. Prie kabučio apačios pritvirtinti 3 skirstikliai,kurių dydis 0,55×0,30 cm, kiaurymės skersmuo 0,20 cm. Kabučio ažūrinį ornamentą sudaro 4 trikampėlių eilės, viršuje 2 didesni trikampiai. Ąselė ir skirstikliai ornamentuoti vertikaliais grioveliais. Prie pirmojo skirstiklio prikabintas geležinis žiedas (skersmuo neaiškus), prie antrojo skirstiklio – geležinis žiedas (skersmuo  neaiškus), prie trečiojo skirstiklio – geležinis žiedas, skersmuo 1,15 cm. Kabučiai sujungti trimis atskiromis grandinėlėmis tokia tvarka: vidiniai žiedai (3 ir 1) – pirmąja grandinėle, 1-ojo kabučio šoninis (1) žiedas su 2-ojo kabučio viduriniu žiedu (2) – antrąja grandinėle, 1-ojo kabučio šoninis (1) žiedas su antrojo kabučio šoniniu (3) žiedu – trečiąja grandinėle. Be to, pirmojo kabučio šoninis (1) žiedas sujungtas su pirmojo kabučio vidiniu (2) žiedu ketvirtąja grandinėle, sudarant kilpą. Pirmosios grandinėlės ilgis apytiksliai lygus 38 cm; antrosios – ilgis apytiksliai lygus 43,5 cm; trečiosios – ilgis apytiksliai lygus 46 cm; ketvirtosios – ilgis apytiksliai lygus 43 cm. Grandinėlių žiedelio skersmuo 0,60 cm. Kai kurios krūtinės papuošalo dalys suklijuotos PBMA (20%) klijais.
  3. Segė, laiptelinė II gr., prūsiško tipo, žalvarinė. Segė turi du laiptelius, šarnyrinio tipo užsegimą. Segės ilgis – 4,1 cm, plotis viršuje – 2,9 cm. Lankelis pusiau apskrito pjūvio, jo plotis – 0,90 cm. Laipteliai ornamentuoti horizontaliomis linijomis.
  4. Apyrankė, juostinė, žalvarinė, stačiakampio pjūvio. Padaryta iš pusapvalės (0,30×1,20 cm) žalvarinės juostos. Apyrankės dydis – 6,20×5,10 cm. Lankelis ornamentuotas išilginiais grioveliais, brūkšnelių ir akučių eilutėmis.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1991 metai,

86 moters kapas,

150 – 220 metai po Kr.

1,20 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. C4, D2…4, E2…3 atsidengė kapo duobės kontūras, išsiskiriantis pilkšvos spalvos smėlio dėme, kurioje buvo pastebėti smulkių angliukų fragmentai.

Kapo duobė pailgos formos, užapvalintais galais, orientuota Š–P kryptimi. Duobės ilgis – 2,50 m, plotis Š gale – 1 m, P gale – 1,10 m.

0,65 m gylyje, prie P kapo duobės galo buvo 0,40´0,20 m didumo akmuo. Jis galėjo priklausyti kapui, t. y., žymėti kapo vietą.

Įkapės

1,32 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, 0,87 m nuo P galo ir 0,45 m nuo R krašto atsidengė žalvarinė antkaklė buoželiniais galais.

1,30 m gylyje, 0,63 m nuo P galo ir 0,50 m nuo V krašto atsidengė kelių žalvarinių tūtelių fragmentai.

1,30 m gylyje, 0,90 m nuo P galo, 0,45 m nuo R krašto ir 0,46 m nuo V krašto atsidengė žalvarinis krūtinės papuošalas, kuris sudarytas iš dviejų statinėlinių smeigtukų su kiauraraščiais pakabučiais, kurie tarpusavyje buvo sujungti keturiomis grandinėlėmis.

1,32 m gylyje, 1 m nuo P galo ir 0,50 m nuo V krašto atsidengė žalvarinė laiptelinė segė.

1,31 m gylyje, 1,10 m nuo P galo ir 0,40 m nuo V krašto atsidengė žalvarinė juostinė apyrankė.

1,32 m gylyje, 1,17 m nuo P galo ir 0,40 m nuo R krašto atsidengė kita žalvarinė juostinė apyrankė.