Dauglaukio 87 vyro kapo planas: A. Duobės kontūras; B. Ūkinės duobės ribos (ją kasant sunaikinta dalis kapo). Radiniai: 1. Geležinis įmovinis ietigalis; 2. Geležinis įmovinis kirvis; 3. Geležinio įtveriamojo peilio geležtės dalis. E. Jovaiša, 1991. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio 87 vyro kapo radiniai: 1. Geležinis įmovinis ietigalis; 2. Geležinis įmovinis kirvis; 3. Geležinio įtveriamojo peilio geležtės dalis. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas:

  1. Ietigalis, įmovinis, geležinis. Ietigalio ilgis – 21,5 cm, plunksnos ilgis – 10,5 cm, įmovos ilgis – 11 cm. Įmovos skersmuo gale – 1,60 cm, įmovos skersmuo  prie plunksnos – 1,30 cm. Plunksnos plotis plačiausioje vietoje – 3,30 cm, plunksnos storis – 1,17 cm. Įmova lūžusi.
  2. Kirvis, įmovinis, geležinis, stipriai profiliuotas. Kirvio h – 13,5 cm. Įmovos skersmuo 2,50 cm. Ašmenų plotis – 4,19 cm, plotis tarp ašmenų ir įmovos – 2,30 cm.
  3. Peilio fragmentas, geležinis. Peilio fragmento ilgis – 8,30 cm, ašmenų plotis – 2,70 cm, nugarėlės storis – 0,63 cm. Fragmentas blogai išlikęs.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1991 metai,

87 vyro kapas,

70 – 260 metai po Kr.

0,94 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. H6, I6 atsidengė duobės kontūras, kuris išsiskyrė tamsesnės spalvos smėlio dėme. P kapo duobės galas suardytas ūkinės duobės. Kapo duobė pailgos formos, šiek tiek suapvalintais galais, orientuota ŠV–PR kryptimi. Duobės ilgis – 1,03 m, plotis Š gale – 1,04 m, P gale – 0,84 m.

0,97 m gylyje, 0,51 m nuo P galo, 0,40 m nuo R krašto atsidengė pakauškaulio fragmentas. Daugiau kaulinės medžiagos nerasta. Sprendžiant iš kaulų fragmentų ir įkapių padėties, mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva orientuota į ŠV 344° laipsnių kryptimi.

Įkapės

0,94 m gylyje, 0,47 m nuo P galo ir 0,07 m nuo V krašto atsidengė geležinis įmovinis kirvis. Jis buvo padėtas mirusiojo galvūgalyje.

0,96 m gylyje, 0,50 m nuo P galo ir 0,17 m nuo V krašto atsidengė ietigalis, geležinis, įmovinis.

0,99 m gylyje, 0,10 m nuo P galo ir 0,38 m nuo R krašto atsidengė geležinio peilio fragmentas. Peilio ašmenys nukreipti į kapo vidų.