Dauglaukio 102 kapo planas: A. Kapo duobės kontūras; B. Medinio karsto likutis. Radiniai: 1. Geležinis įmovinis kirvis; 2. Gintarinis karolis; 3. Nenustatytos paskirties medinis dirbinys. E. Jovaiša, 1993. Sudarė E. Jovaiša, 2022.

Dauglaukio 102 kapo radiniai: 1. Geležinis įmovinis kirvis; 2. Gintarinis karolis. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas

  1. Geležinis įmovinis kirvis (periodas B1–D – 10 – 450 metai po Kr.). Aukštis – 16,5 cm, kirvio svorio centras – 7 cm, įmovos gylis – 7 cm, ašmenų plotis – 4,9 cm, įmovos vidinis skersmuo – 2,5×2,5 cm, išorinis – 4,3×4,3 cm.
  2. Gintarinis karolis. Dvigubo nupjauto kūgio formos. Aukštis – 0,7 cm, skersmuo – 0,8 cm. Skylutės skersmuo – 0,1 cm.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1993 metai,

102 vyro kapas,

220 – 260 metai po Kr.

V tiriamajame plote, kv. D–2,3, E–2,3, F-2,3,4, G-3, 190 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo duobės kontūras.

Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: vyravo tamsiai pilkos spalvos smėlis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota ŠR–PV kryptimi. Duobės ilgis – 250 cm, plotis – 110 cm (ŠR), 110 cm (PV).

Preparuojant kapo sampilą, medžio angliukų, keramikos šukių ar pelenų nerasta. Kapo sampile, 212 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, šalia R kapo duobės krašto pastebėti lentinio (?) karsto fragmentai. Karstas buvo pailgos formos, nenustatytos formos galais. Karsto plotis abiejose jo galuose nenustatytas. Karsto sienelės plotis – 4–5 cm. Tyrinėjant kapo aplinką mirusiojo palaikų horizonte akmenų konstrukcijų nerasta.

220 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė nenustatyto amžiaus vyro palaikai. Iš mirusiojo griaučių išliko tik abiejų šlaunikaulių fragmentai. Mirusysis palaidotas aukštielninkas. Rankų padėtis nenustatyta. Kojos ištiestos. Mirusysis orientuotas į ŠR 24° kryptimi

Mirusiojo kape rasta ūkio reikmenų, kaklo papuošalų ir vienas nenustatytos paskirties dirbinys. Iš viso kape rasti 3 daiktai.

Ūkio reikmenys.

Kairėje galvos pusėje, 200 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 57 cm nuo Š kapo duobės galo ir 45 cm nuo R duobės krašto, rastas geležinis įmovinis kirvis. Jis buvo padėtas skersai kapo ašiai, ašmenimis į kapo duobės dugną, orientuotas ŠR–PV kryptimi.

Kaklo papuošalai.

Galvos srityje, 222 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 60 cm nuo Š kapo duobės galo ir 43 cm nuo R duobės krašto rastas gintarinis karolis (dvigubo nupjauto kūgio formos).

Nenustatytos paskirties radiniai.

Kairėje mirusiojo pusėje, šalia R kapo duobės krašto, 197 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 60 cm nuo Š kapo duobės galo ir 5–7 cm nuo R duobės karšto, rastas nenustatytos paskirties medinio dirbinio fragmentas.