Dauglaukio 103 kapo planas: A. Kapo duobės kontūras; B. Akmuo kapo aplinkoje. Radiniai: 1. Geležinis įtveriamasis peilis; 2. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 3. Geležinis įmovinis ietigalis; 4–6. Gintariniai karoliai; 7. Geležinis įmovinis kirvis; 8. Žalvarinis juostinis žiedas su apskrita plokštele; 9. Žalvarinis juostinis žiedas su įvijomis. E. Jovaiša, 1993. Sudarė E. Jovaiša, 2022.

Dauglaukio 103 kapo radiniai: 1. Geležinis įmovinis kirvis; 2. Geležinis įmovinis ietigalis; 3. Žalvarinis juostinis žiedas su apskrita plokštele; 4. Žalvarinis juostinis žiedas su įvijomis; 5–7. Gintariniai karoliai; 8. Geležinis įtveriamasis peilis. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas

1. Geležinis įmovinis kirvis (periodas B1–D – 10–450 metai po Kr.). Kirvio aukštis – 17,5 cm, svorio centro aukštis – 7 cm, įmovos gylis – 7,2 cm, ašmenų plotis – 4,8 cm.
2. Geležinis peilis lenkta nugarėle (periodas B2–C2 – 70 – 300 metai po Kr.). Ant peilio įkotės išlikę nežymūs medžio fragmentai. Peilio ilgis – 20,5 cm, įkotės ilgis – 5,5 cm, ašmenų plotis – 2,6 cm, nugarėlės storis – 0,8 cm.
3. Geležinis įmovinis ietigalis. 1 grupė – rombo formos plunksna (periodas C1a-C2 – 150 – 300 metai po Kr.). Ietigalio ilgis – 15,3 cm, įmovos ilgis – 6,5 cm, plunksnos ilgis – 8,5 cm, plotis – 3,6 cm. Įmovos skersmuo ties plunksna – 1,8×1,7 cm. Įmovos vidinis skersmuo – 2,1×2,1 cm, išorinis – 2,7×2,7 cm.
Geležinis smeigtukas lazdelinis (periodas B1–D – 100–450 metai po Kr.). Adata padaryta iš apskrito pjūvio metalinio lygiu paviršiumi strypelio, kuris viename gale smailėja, o kitame baigiasi apskritimo formos galvute. Galvutės strypelio pjūvis apskritimo formos. Smeigtuko ilgis – 7,0 cm, galvutės skersmuo – 2,5 cm, strypelio skersmuo – 0,5 cm. Galvutė ir strypelis neornamentuoti.
4. Gintarinis karolis. Dvigubo nupjauto kūgio formos. Aukštis – 0,7 cm, skersmuo – 0,9 cm. Skylutės skersmuo – 0,15 cm.
5. Gintarinis karolis. Dvigubo nupjauto kūgio formos. Aukštis – 0,6 cm, skersmuo – 0,9 cm. Skylutės skersmuo – 0,15 cm.
6. Gintarinis karolis. Dvigubo nupjauto kūgio formos. Aukštis – 0,5 cm, skersmuo – 0,7 cm. Skylutės skersmuo – 0,15 cm.
7. Žalvarinis juostinis žiedas. Galai užbaigti 4 sraiginėmis įvijomis (po dvi galuose). Periodas B2-B2/C1-C1b – 70 – 260 metai po Kr. Žiedo lankelis padarytas iš keturkampio pjūvio juostelės. Lankelio plotis – 0,4 cm, storis – 0,1 cm, žiedo išorinis skersmuo – 2,4×2,6 cm, vidinis – 1,9×2,2 cm. Žiedo paviršius neornamentuotas.
8. Žalvarinis juostinis žiedas. Periodas B2-B2/C1-C1b – 70 – 260 metai po Kr. Žiedo lankelis padarytas iš stačiakampio pjūvio juostelės. Lankelio plotis – 0,9 cm, storis – 0,5 cm. Viršutinėje dalyje yra apskritimo formos plokštelė. Žiedo išorinis ir vidinis skersmenys nenustatyti. Žiedo paviršius neornamentuotas.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1993 metai,

103 vyro kapas,

220 – 260 metai po Kr.

V tiriamajame plote, kv. F,G,H1, F–2, G-2, 155 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo duobės kontūras.

Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: vyravo geltonis spalvos smėlis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota ŠV–PR kryptimi. Duobės ilgis – 220 cm, plotis – 85 cm (ŠV), 70 cm (PR).

Preparuojant kapo sampilą, visame kapo duobės plote buvo aptikta medžio angliukų. Preparuojant kapo aplinką, karsto liekanų nerasta. 140 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, Š kapo duobės dalyje rastas vienas akmuo. Akmuo rastas mirusiojo galvūgalyje, šalia Š kapo duobės krašto. Akmuo buvo ovalo formos, jo matmenys: ilgis – 26 cm, plotis – 24 cm, aukštis – 15 cm.

157 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė nenustatyto amžiaus vyro palaikai. Iš mirusiojo griaučių išlikę danties, šonkaulio ir piršto falangos fragmentai. Mirusysis palaidotas aukštielninkas. Dešinioji ranka padėta ant juosmens (90°), kairioji padėta ant krūtinės (45°). Kojų padėtis nenustatyta. Mirusysis orientuotas į Š 346° kryptimi.

Mirusiojo kape rasta karybos, ūkio reikmenų, kaklo, krūtinės, rankų papuošalų. Iš viso kape rasti 9 daiktai.

Karybos reikmenys.

Kairėje galvos pusėje, 165 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 34 cm nuo Š kapo duobės galo ir 14 cm nuo R duobės krašto rastas geležinis įmovinis ietigalis (rombo formos plunksna). Jis buvo padėtas lygiagrečiai kapo ašiai, smaigaliu į ŠV, orientuotas ŠV–PR kryptimi.

Ūkio reikmenys.

Kairėje galvos pusėje, 163 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 20 cm nuo Š kapo duobės galo ir 13 cm nuo R duobės krašto rastas geležinis įtveriamasis peilis. Jis buvo padėtas lygiagrečiai kapo ašiai, smaigaliu į ŠV, orientuotas ŠV–PR kryptimi.

Kairėje galvos pusėje, 165 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 47 cm nuo Š kapo duobės galo ir 12 cm nuo R duobės krašto rastas geležinis įmovinis kirvis. Jis buvo padėtas įstrižai kapo ašiai, ašmenimis į kapo duobės dugną, orientuotas ŠV–PR kryptimi.

Kaklo papuošalai.

Krūtinės srityje, 167 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 34–50 cm nuo Š kapo duobės galo rasti trys gintariniai karoliai (dvigubo nupjauto kūgio formos).

Krūtinės papuošalai.

Krūtinės srityje, 167 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 41 cm nuo Š kapo duobės galo ir 38 cm nuo R duobės krašto rastas geležinis lazdelinis smeigtukas. Jo galvutė nukreipta į ŠR.

Rankų papuošalai.

Krūtinės srityje, 167 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 50 cm nuo Š kapo duobės galo ir 39 cm nuo R duobės krašto rastas žalvarinis juostinis su apskritimo formos plokštele žiedas.

Juosmens srityje, 170 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 100 cm nuo Š kapo duobės galo ir 43 cm nuo R duobės krašto rastas žalvarinis juostinis su 4 sraiginėmis įvijomis žiedas.