Dauglaukio 104 kapo planas: A. Kapo duobės kontūras; B. Karsto medžio likučių vieta. Radiniai: 1. Geležinis įmovinis ietigalis; 2. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 3. Geležinis įmovinis kirvis; 4. Žalvarinė įvija; 5. Gintarinis karolis; 6. Žalvarinė diržo sagtis; 7. Titnaginis skiltuvas; 8. Varinė Romos imperijos moneta (nenustatyta); 9. Geležinis įtveriamasis peilis. E. Jovaiša, 1993. Sudarė E. Jovaiša, 2022.

Dauglaukio 104 kapo radiniai: 1. Geležinis įmovinis kirvis; 2. Geležinis įmovinis ietigalis; 3. Žalvarinė diržo sagtis; 4. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 5. Titnaginio skiltuvo dalis; 6. Žalvarinė įvija; 7. Gintarinis karolis; 8. Varinė Romos imperijos moneta; 9. Geležinis įtveriamasis peilis. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas

1. Geležinis įmovinis kirvis (periodas B1–D – 10–450 metai po Kr.). Kirvio aukštis – 15,0 cm, svorio centro aukštis – 6,5 cm, įmovos gylis – 6,1 cm, ašmenų plotis – 4,4 cm. Įmovos vidinis skersmuo – 2,9×3,0, išorinis skersmuo – 3,7×3,7 cm

2. Geležinis peilis tiesia nugarėle (periodas B2–C1 C1a-C2 – 70 – 300 metai po Kr.). Ant peilio įkotės išlikę nežymūs medžio fragmentai. Peilio ilgis – 18,5 cm, įkotės ilgis – 6,0 cm, ašmenų plotis – 2,8 cm, nugarėlės storis – 0,6 cm.

3. Geležinis įmovinis ietigalis. 3 grupė – karklo lapo pavidalo plunksna (periodas B2-C1-C1b – 150 – 200–260 metai po Kr.). Ietigalio ilgis – 27,5 cm, įmovos ilgis – 8,0 cm, plunksnos ilgis – 20,0 cm, plotis – 3,8 cm. Įmovos skersmuo ties plunksna – 1,9×1,9 cm. Įmovos vidinis skersmuo – 1,6×1,6 cm, išorinis – 2,2×2,2 cm.

4. Geležinis smeigtukas lazdelinis (periodas B1–D – 100–450 metai po Kr.). Adata padaryta iš apskrito pjūvio metalinio lygiu paviršiumi strypelio, kuris viename gale smailėja, o kitame baigiasi apskritimo formos galvute. Galvutės strypelio pjūvis apskritimo formos. Smeigtuko ilgis – 8,0 cm, galvutės skersmuo – 1,5 cm, strypelio skersmuo – 0,5 cm. Galvutė ir strypelis neornamentuoti.

5. Žalvarinė diržo sagtis (periodas C1a-c1b/C3-D – 70 – 260 metai po Kr.). Sagtis antros grupės, keturkampė, užapvalintais galais, D formos, dvinarė. Užpakalinėje dalyje yra ašis su pritvirtinta adata. Prie sagties yra žalvarinis apkalas su 5 (?) kniedėmis. Segės adata nežymiai profiliuota. Sagties rėmelis ir adata padaryti iš keturkampio pjūvio vielos. Rėmelio dydis – 3,5×5,4 cm, keturkampio apkalo dydis – 3,2×4,8 cm, storis – 0,5 cm. Adatos ilgis – 3,5 cm, skersmuo 0,4×0,4 cm. Sagties rėmelio skersmuo – 0,4×0,5 cm. Rėmelio paviršius ir adata ornamentuoti įkartomis ir X pavidalo ornamentu.

6. Žalvarinė įvija. Ilgis – 2,2 cm, skersmuo – 0,8 cm. Skylutės skersmuo – 0,02 cm.

7. Gintarinis karolis. Dvigubo nupjauto kūgio formos. Aukštis – 0,9 cm, skersmuo – 1,2 cm. Skylutės skersmuo – 0,3 cm.

8. Moneta. Romos imperijos sestercijus. Monetos skersmuo – 2,7×2,8 cm, storis – 0,4 cm.

9. Skiltuvas. Padarytas iš pjūvyje daugiakampio formos titnago. Skiltuvo dydis – 3,6×4.1 cm, storis – 2 cm.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1993 metai,

104 vyro kapas,

220 – 260 metai po Kr.

V tiriamajame plote, kv. I-2, J-2, H,I,J-3, 170 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo duobės kontūras.

Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: vyravo geltonis spalvos smėlis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota Š–P kryptimi. Duobės ilgis – 240 cm, plotis – 120 cm (Š), 110 cm (P).

Preparuojant kapo sampilą, 170–180 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, visame kapo duobės plote buvo aptikta medžio angliukų. Kapo sampile, 179 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, V kapo duobės krašte pastebėti karsto fragmentai. Karstas buvo pailgos formos, nenustatytais galais. Išlikusio segmento ilgis – 96 cm. Karsto sienelės storis – 4–5 cm. Tyrinėjant kapo aplinką mirusiojo palaikų horizonte akmenų konstrukcijų nerasta.

180 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė nenustatyto amžiaus vyro palaikai. Iš mirusiojo griaučių išliko tik dantų fragmentai. Mirusysis palaidotas aukštielninkas. Rankų padėtis nenustatyta. Kojos ištiestos. Mirusysis orientuotas į Š 360° kryptimi.

Mirusiojo kape rasta karybos, ūkio, prekybos reikmenų, galvos, kaklo, krūtinės, juosmens papuošalų  Iš viso kape rasti 9 daiktai.

Karybos reikmenys.

Dešinėje galvos pusėje, 185 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 25 cm nuo Š kapo duobės galo ir 22 cm nuo V duobės krašto rastas geležinis įmovinis ietigalis (karklo lapo formos plunksna). Jis buvo padėtas lygiagrečiai kapo ašiai, smaigaliu į Š, orientuotas Š–P kryptimi.

Ūkio reikmenys.

Kairėje galvos pusėje, 194 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 47 cm nuo Š kapo duobės galo ir 33 cm nuo R duobės krašto rastas geležinis įmovinis kirvis. Jis buvo padėtas įstrižai kapo ašiai, ašmenimis į kapo duobės dugną, orientuotas PV–ŠR kryptimi.

Juosmens srityje, 200 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 112 cm nuo Š kapo duobės galo ir 55 cm nuo V duobės krašto rastas geležinis įtveriamasis peilis. Jis buvo padėtas skersai kapo ašiai, smaigaliu į ŠV, orientuotas ŠV–PR kryptimi.

Juosmens srityje, 200 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 103 cm nuo Š kapo duobės galo ir 64 cm nuo V duobės krašto rastas titnaginis skiltuvas.

Prekybos reikmenys.

Juosmens srityje, 200 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 103 cm nuo Š kapo duobės galo ir 66 cm nuo V duobės krašto rasta žalvarinė Romos imperijos moneta (sestercijus, neidentifikuota). Averso ir reverso padėtys nenustatytos.

Kaklo papuošalai.

Galvos srityje, 204 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 55 cm nuo Š kapo duobės galo ir 65 cm nuo V duobės krašto rastas vienas gintarinis karolis (dvigubo nupjauto kūgio formos).

Krūtinės papuošalai.

Krūtinės srityje, 204 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 52 cm nuo Š kapo duobės galo ir 65 cm nuo V duobės krašto rastas geležinis lazdelinis smeigtukas.

Juosmens papuošalai.

Juosmens srityje, 200 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 102 cm nuo Š kapo duobės galo ir 57 cm nuo V duobės krašto rastas žalvarinė diržo sagtis su apkalu.

Nenustatytos paskirties radiniai.

Ant kirvio, 194 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 47 cm nuo Š kapo duobės galo ir 67 cm nuo V duobės krašto rasta žalvarinė įvija.