Dauglaukio 92 nenustatytos lyties suaugusio individo kapo planas: A. Duobės kontūras. Radiniai: 1. Geležinis lazdelinis smeigtukas. E. Jovaiša, 1992. Sudarė E. Jovaiša, 2022.

Dauglaukio 92 nenustatytos lyties suaugusio individo kapo radiniai: 1. Geležinis lazdelinis smeigtukas. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas

  1. Geležinis lazdelinis smeigtukas (periodas B1–D – 10–450 metai). Padarytas iš rombo pavidalo skersinio pjūvio geležinės lazdelės. Visas smeigtuko ilgis – 6 cm, adatos ilgis – 4 cm, skersmuo – 0,3×0,4 cm. Galvutė apskritimo formos, galas atlenktas, jos skersmuo – 2,2×2,8 cm. Smeigtukas neornamentuotas.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1992 metai,

92 nenustatytos lyties suaugusio individo kapas,

70 – 260 metai po Kr.

XXII tiriamajame plote, kv. H-4,5,6, K-6, 128 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo duobės kontūras. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: vyravo pilkos spalvos smėlis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota į ŠV 356° kryptimi. Duobės ilgis – 210 cm, plotis 66 cm (ŠV) ir 70 cm (PR). Preparuojant kapo sampilą, karsto liekanų nerasta; mirusiojo palaikų horizonte akmenų konstrukcijų nerasta. Griaučiai neišliko, palaidojimo poza, rankų ir kojų padėtis, erdvinis mirusiojo orientavimas liko nenustatytas.

Mirusiojo kape rasta krūtinės papuošalų. Iš viso kape rastas 1 radinys.

Įkapės

Kapo duobės viduryje, arčiau R krašto, 132 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 88 cm nuo ŠV duobės galo ir 22 cm nuo R duobės krašto rastas lazdelinis smeigtukas.

Tyrinėjant kapo duobės pagrindą, nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.