Dauglaukio 94 vyro kapo planas: A. Duobės kontūras; B. Molinės sienelės liekanos. Radiniai: 1. Geležinis ietigalis; 2. Geležinis peilis; 3. Žalvarinis lazdelinis smeigtukas; 4. Žalvarinė lankinė žieduotoji segė; 5. Gintarinis karolis; 6. Žalvarinis įvijinis žiedas. E. Jovaiša, 1992. Sudarė E. Jovaiša, 2022.

Dauglaukio 94 vyro kapo radiniai: 1. Geležinė ietis su karklo lapos formos plunksna; 2, Žalvarinė lankinė žieduotoji segė; 3. Žalvarinis lazdelinis smeigtukas; 4. Gintarinis karolis. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Dauglaukio 94 vyro kapas in situ. E. Jovaišos nuotrauka, 1992.

Dauglaukio 94 vyro kapas. Žalvarinė žieduotoji segė. E. Jovaišos piešinys, 2022.

Radinių aprašymas

  1. Gintarinis karolis. Aukštis – 0,65 cm, skersmuo – 0,85 cm, skylutės skersmuo – 0,15 cm.
  2. Žalvarinis lazdelinis smeigtukas (periodas B1–D – 10–450 metai). Adata padaryta iš apskrito pjūvio lygaus paviršiaus strypelio, kuri užbaigta apskritimo formos galvute su užriestu galu. Galvutė strypelis padarytas iš trikampio pjūvio vielos. Smeigtuko ilgis – 9,7 cm, adatos ilgis – 8,0 cm, jos strypelio skersmuo – 0,3 cm. Galvutės skersmuo – 1,8×1,95 cm. Galvutė ir adata neornamentuoti.
  3. Žalvarinis įvijinis žiedas (periodas B1a–D – 10–40 – 450 metai). Žiedas padarytas iš trikampio pjūvio žalvarinės vielos. Vielos plotis – 0,2 cm, storis – 0,1 cm. Žiedas neornamentuotas.
  4. Geležinis tiesia nugarėle peilis su išlikusia masyvia apskrito pjūvio medine rankena. Peilio ilgis su rankena – 12 cm, ašmenų plotis ties rankena – 2,2 cm, nugarėlės storis – 0,55 cm, rankenos skersmuo – 3,0 cm. Peilis lūžęs į tris dalis.
  5. Geležinis karklo lapo formos plunksna ietigalis su įmovoje išlikusiu meduku. Ilgis – 18,5 cm, plunksnos plotis ties viduriu – 2,8 cm, įmovos skersmuo ties plunksna – 1,72, gale – 2,3 cm.
  6. Žalvarinė lankinė žieduotoji segė. 1 grupė (periodas C1b–D – 220–260 – 350–450 metai). Segės aukštis – 7,4 cm, plotis – 4,0 cm. Segės lankelio išliko tik dalis ties kairiąja buožele. Segė puošta ornamentuotais žiedeliais. Lankelis daugiakampio pjūvio, kojele stačiakampio pjūvio ir neornamentuota.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1992 metai,

94 vyro kapas,

220 – 260 metai po Kr.

XXII tiriamajame plote, kv. G–4,5,6, G–4,5,6, 130 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo duobės kontūras. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: vyravo pilkos spalvos smėlis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota ŠR–PV kryptimi. Duobės ilgis – 250 cm, plotis – 110 cm (ŠR), 110 (PV). Preparuojant kapo sampilą, 130–140 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, ŠR duobės gale buvo aptikta smulkių lipdytos keramikos šukių.

Kapo sampile, 132 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, visuose kapo duobės kraštuose pastebėti molinės sienelės fragmentai. Karsto liekanų nepastebėta. Molinės sienelės sudarė stačiakampio pavidalą, kuris buvo pailgos formos, stačiakampiais galais. Sienelės ilgis – 190 cm. Plotis – 40 cm (ŠR) ir 34 cm (PV). Tyrinėjant kapo aplinką, mirusiojo palaikų horizonte akmenų konstrukcijų nerasta.

143 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė nenustatyto amžiaus vyro palaikai. Iš mirusiojo griaučių išliko tik apatinio žandikaulio ir dantų fragmentai. Mirusiojo poza nenustatyta. Mirusysis orientuotas į ŠR 340° kryptimi.

Mirusiojo kape rasta karybos, ūkio reikmenų, krūtinės, rankų papuošalų ir vienas nenustatytos paskirties dirbinys. Iš viso kape rasti 5 daiktai.

Karybos reikmenys.

Kairiojo galvūgalio srityje, 134 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 20 cm nuo ŠR kapo duobės galo ir 30 cm nuo V duobės krašto rastas geležinis įmovinis ietigalis. Jis buvo padėtas lygiagrečiai kapo ašiai, įmova kojų link, orientuotas ŠR-PV kryptimi.

Ūkio reikmenys.

Galvūgalio srityje, 134 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, rastas geležinis įmovinis peilis.

Žalvarinė Krūtinės papuošalai.

Galvūgalio srityje, šalia molinės sienelės, 139 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 22 cm nuo ŠR kapo duobės galo ir 46 cm nuo R duobės krašto rastas žalvarinis lazdelinis smeigtukas ir žalvarinė žieduotoji segė.

Rankų papuošalai.

Kairėje mirusiojo juosmens pusėje, prie molinės sienelės,  142 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 105 cm nuo ŠR kapo duobės galo ir 34 cm nuo V duobės krašto, rastas žalvarinis įvijinis žiedas.

Nenustatytos paskirties radiniai.

Galvos srityje, 145 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 48 cm nuo ŠR kapo duobės galo ir 56 cm nuo R duobės krašto, rastas gintarinis karolis.