Dauglaukio 96 moters kapo planas: A. Duobės kontūras; B. Akmuo. Radiniai: 1. Geležinis lazdelinis smeigtukas (sulūžęs ir sunykęs); 2. Vėrinys iš gintaro, stiklo ir emalio karolių; 3–4. Geležiniai lazdeliniai smeigtukai; 5. Geležinė yla. E. Jovaiša, 1992. Sudarė E. Jovaiša, 2022.

Dauglaukio 96 moters kapo radiniai: 1. Vėrinys iš gintaro, stiklo ir emalio karolių. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas

  1. Vėrinys sudarytas iš 3 žalvarinių įvijų, 2 gintarinių ir 4 stiklinių karolių. Karolių dydžiai: aukštis tarp 0,41 ir 0,75 cm; skersmuo – tarp 0,7 ir 1,2 cm; skylutės skersmuo – tarp0,2 ir 0,5 cm. Žalvarinių įvijų ilgis – tarp 1,2 ir 2,1 cm, skersmuo – tarp 0,4 ir 0,5 cm, visų įvijų skylutės skersmuo – 0,3 cm.
  2. Geležinio lazdelinio smeigtuko du fragmentai. Pirmojo fragmento ilgis 2,0 cm, skersmuo – 0,5. Antrojo – 1,2 cm, skersmuo – 0,51.
  3. Geležinio lazdelinio smeigtuko fragmentas ( periodas B1–D, 10–450 metai). Adata padaryta iš apskrito pjūvio metalinio lygiu paviršiumi strypelio, kuris baigiasi neuždara apskritimo formos galvute užriestu galu. Viso smeigtuko ilgis – 8,0 cm, adatos ilgis 6,2 cm. Skersmuo – 1,0 cm. Galvutės dydis – 1,9×2,4 cm.
  4. Geležinio lazdelinio smeigtuko fragmentas ( periodas B1–D, 10–450 metai). Adata padaryta iš apskrito pjūvio metalinio lygiu paviršiumi strypelio, kuris baigiasi neuždara apskritimo formos galvute užriestu galu.
  5. Geležinė yla. Fragmentas. Padaryta iš apskrito pjūvio geležinio strypelio, kuris viename gale palaipsniui plonėja, o kitame buvo medinė rankenėlė, Ylos ilgis – 10,1 cm, išlikusio strypelio ilgis – 5,8 cm.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1992 metai,

96 moters kapas,

220 – 260 metai po Kr.

XXII tiriamajame plote, kv. F–7,8,9, 150 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo duobės kontūras. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: vyravo pilkos spalvos smėlis su angliukų priemaišomis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota ŠR–PV kryptimi. Duobės ilgis – 235 cm, plotis – 95 cm (ŠR), 80 cm (PV). Preparuojant kapo sampilą, 150–168 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, visame kapo duobės plote ir ypatingai PV jos dalyje rasta medžio anglių ir smulkių lipdytos keramikos šukių.

Preparuojant kapo aplinką, karsto liekanų nerasta. 164 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, arčiau ŠR kapo duobės galo ir 135 cm nuo PV kapo duobės galo, ant centrinės kapo ašies rastas vienas netaisyklingai padėtas akmuo. Jis buvo netaisyklingo apskritimo formos, jo ilgis – 5 cm, plotis – cm, aukštis – 6 cm. 166 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė moters palaikai. Išliko kaukolės dalys ir keli dantys. Mirusioji palaidota aukštielninka, rankų ir kojų padėties nustatyti nepavyko. Mirusioji galva orientuota į PV 194° kryptimi. Mirusiosios kape rasta ūkio reikmenų, kaklo ir krūtinės papuošalų. Iš viso kape rasti 5 daiktai.

Ūkio reikmenys.

Krūtinės srityje, 167 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 80 cm nuo PV kapo duobės galo ir 15 cm nuo V duobės krašto rasta geležinė yla. Ji buvo padėta lygiagrečiai kapo ašiai, orientuota PV–ŠR kryptimi.

Kaklo papuošalai.

Galvos srityje, 167–169 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 67–75 cm nuo PV kapo duobės galo ir 26–30 cm nuo V duobės krašto rastas vėrinys susidedantis iš 3 žalvarinių įvijų, 4 stiklo ir 2 gintarinių karolių.

Krūtinės papuošalai.

Galvūgalio srityje, 158–162 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 52–55 cm nuo PV kapo duobės galo ir 25–30 cm nuo V duobės krašto rastas geležinio lazdelinio smeigtuko fragmentas.

Krūtinės srityje, 165 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 75 cm nuo PV kapo duobės galo ir 20–25 cm nuo V duobės krašto rasti du geležiniai lazdeliniai smeigtukai.