Dauglaukio 98 kapo planas: Radiniai: 1. Geležinis įtveriamasis peilis; 2. Geležinis lazdelinis smeigtukas. E. Jovaiša, 1993. Sudarė E. Jovaiša, 2022.

Dauglaukio 97 kapo radiniai: 1. Geležinio lazdelinio smeigtuko dalis; 2. Puodo šukės dalis. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas

  1. Geležinis įtveriamasis peilis. Ilgis – 18,8 cm, įkotės ilgis – 5,0 cm, ašmenų plotis – 2,5 cm.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1993 metai,

98 vyro kapas,

70 – 260 metai po Kr.

115 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus atsidengė geležinis lazdelinis smeigtukas. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės neišsiskyrė. Kapas suardytas. Griaučių nerasta, mirusiojo palaidojimo poza ir orientavimas nenustatyti.

Mirusiojo kape rasta ūkio reikmenų ir krūtinės papuošalų. Iš viso kape rasti 2 daiktai.

Ūkio reikmenys.

115 cm gylyje nuo žemės paviršiaus rastas geležinis įtveriamasis peilis. Jis orientuotas P–Š kryptimi.

Krūtinės papuošalai.

115 cm gylyje nuo žemės paviršiaus rastas geležinis lazdelinis smeigtukas.