Dauglaukio 99 kapo planas: A. Kapo duobės kontūras. Radiniai: 1. Geležiniai lazdeliniai smeigtukai. E. Jovaiša, 1993. Sudarė E. Jovaiša, 2022.

Dauglaukio 97 kapo radiniai: 1. Geležinio lazdelinio smeigtuko dalis; 2. Puodo šukės dalis. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas

  1. Geležinis smeigtukas lazdelinis (periodas B1–D – 100–450 metai po Kr.). Adata padaryta iš apskrito pjūvio metalinio lygiu paviršiumi strypelio, kuris viename gale smailėja, o kitame baigiasi apskritimo formos galvute. Galvutės strypelio pjūvis apskritimo formos. Smeigtuko ilgis – 7,5 cm, galvutės skersmuo – 2 cm, strypelio skersmuo – 0,5 cm. Galvutė ir strypelis neornamentuoti.
  2. Geležinis smeigtukas lazdelinis (periodas B1–D – 100–450 metai po Kr.). Adata padaryta iš apskrito pjūvio metalinio lygiu paviršiumi strypelio, kuris viename gale smailėja, o kitame baigiasi apskritimo formos galvute. Galvutės strypelio pjūvis apskritimo formos. Smeigtuko ilgis – 7,0 cm, galvutės skersmuo nenustatytas, strypelio skersmuo – 0,5 cm. Galvutė ir strypelis neornamentuoti.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1993 metai,

99 nenustatytos lyties suaugusio individo kapas,

70 – 260 metai po Kr.

IV tiriamajame plote, kv. C–1, D–1, 150 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo duobės kontūras. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: vyravo šviesiai pilkos spalvos smėlis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota Š–P kryptimi. Duobės ilgis – apie 180 cm, plotis – 45 cm (Š), 50 cm (P).

Preparuojant kapo sampilą, medžio angliukų, keramikos šukių ar pelenų nerasta. Preparuojant kapo aplinką, karsto liekanų ir akmenų konstrukcijų nerasta. Griaučių nerasta. Mirusiojo lyties, palaidojimo pozos, rankų ir kojų padėties, erdvinio orientavimo nustatyti nepavyko, bet, sprendžiant iš smeigtukų padėties, mirusysis ar mirusioji galėjo būti orientuota į pietus.

Mirusiojo kape rasta krūtinės papuošalų. Iš viso kape rasti 2 daiktai.

Krūtinės papuošalai.

Krūtinės (?) srityje, kapo duobės centre, 155 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 110 cm nuo Š kapo duobės galo ir 20 cm nuo V duobės krašto, rasti du geležiniai lazdeliniai smeigtukai. Jie buvo padėti įstrižai kapo ašiai, galvutėmis į PV.

Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po mirusiojo palaikais, nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.

165 cm gylyje pasiektas kapo duobės dugnas.