Krūvandų I kapinyno 1 vyro (?) kapo planas. M 1:20. Dail. J. Raupelytė, 1979.

Krūvandų I kapinynas, 4 tiriamasis plotas, Kauno rajonas, Vilkijos seniūnija

Suardytas vyro (?) kapas 1

Palaidojimo laikas nenustatytas

0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. A 10 buvo atidengta sukiuždyta žmogaus kaukolė. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės neišsiskyrė. 0,48 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. A 10, B 11, atsidengė suardyti žmogaus griaučiai. Mirusiojo griaučių likę tik fragmentai: smarkiai sužalota kaukolė (suardyta veidinė dalis, suskaldyta smegeninė), rankų kaulai suardyti (pirmykštėje būsenoje likę tik žastikauliai ir paskyros dilbio dalys), kojų kaulų likę taip pat tik kelios dalys. Kiek geriau išlikusi krūtinės ląstos ir raktikaulių sritys.

Sumestų kojų kaulų pabaigoje, kur turėjo būti kojūgalis, rastas trikampio formos akmuo. Jo dydis – 19x15x10 cm. Sprendžiant iš likusių kaulų, mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, galva pakrypusi į dešinę pusę ir viršugalviu nukreipta į PR 116º kampu. Griaučių ilgis galėjo būti 1,73 m, plotis ties petikauliais – 0,36 m. Mirusiojo lytinį priklausomumą nustatyti sunku. Kaukolės smegeninės ovalas ir stambus apatinis žandikaulis leidžia manyti, kad čia buvo palaidotas vyras.

Įkapės: prie mirusiojo griaučių nei dirbinių, nei organinės medžiagos nerasta. Jų nerasta ir tikrinant kapo duobės dugną.