Krūvandų I kapinyno 2 suardytas kapas. M 1:20. Dail. J. Raupelytė, 1979.

Krūvandų I kapinynas, 4 tiriamasis plotas, Kauno rajonas, Vilkijos seniūnija

Suardytas kapas 2

Palaidojimo laikas nenustatytas

0,53 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C 7, atsidengė sukiuždytos kaukolės viršugalvis. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės neišsiskyrė.

0,68 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C 7, D 7,8, E 8, atsidengė suardyti žmogaus griaučiai. Mirusiojo griaučiai labai suardyti: kaukolė sukiuždyta ir sudaužyta, rankų, stuburo slankstelių, šonkaulių likę paskiri fragmentai. Geriau ir pirmykštėje būsenoje išliko kairiosios kojos kaulai, dešiniosios liko tik blauzdikaulis. Sprendžiant iš likusių kaulų, mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, galva viršugalviu nukreipta į PR 105º kampu, ištiestomis kojomis. Išlikusių griaučių ilgis nuo blauzdikaulių pabaigos iki viršugalvio – 1,5 m, atstumas tarp kelių – 18 cm.

Abipus mirusiojo griaučių rasti du nedideli lauko akmenys. Vienas jų, 18x15x10 cm. dydžio, buvo padėtas kairėje mirusiojo pusėje, prie pat šlaunikaulio galvutės. Antras, 15x13x9 cm. dydžio, padėtas dešinėje mirusiojo pusėje, ten, kur turėjo būti mirusiojo žastikaulio pabaiga.

Įkapės: prie mirusiojo griaučių nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. Jų nerasta ir tikrinant kapo duobės dugną.