Krūvandų I kapinyno 3 paauglio kapo planas: 1) geležinio smeigtuko fragmentas. M 1:20. Dail. J. Raupelytė, 1979.

Krūvandų I kapinynas, 4 tiriamasis plotas, Kauno rajonas, Vilkijos seniūnija

Paauglio kapas 3

Palaidojimo laikas nenustatytas

1,05 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B 8, C 8, 9, atsidengė paauglio griaučiai. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės neišsiskyrė. Mirusiojo griaučiai išlikę neblogai: tik kaukolės veidinė dalis rasta sunaikinta, o smegeninė – sukniuždyta. Griaučių ilgis – 1,16 m., plotis ties petikauliais – 0,25 m., ties alkūnkauliais – 0,22 m. Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, galva kiek pakreipta į dešinę ir viršugalviu nukreipta į PR 126º kampu. Dešinioji ranka sulenkta smailiu kampu, ir dilbio kaulai, matyt, buvo padėti ant krūtinės kaulų. Kairioji ranka buvo sulenkta labai smailiu kampu, ir dilbio kaulai rasti beveik lygiagrečiai su žastikauliais. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 5 cm.

Įkapės: tarp kairiojo dubenkaulio ir kairiojo šlaunikaulio galvutės buvo rastas geležinio smeigtuko (?) sunykęs fragmentas. Imant jį iš kapo, geležis sutrupėjo.

Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.