Krūvandų III kapinyno moters kapas 3. M. 1:20. Dail. Jolanta Raupelytė, 1979.

Krūvandų III kapinynas, 1 tiriamasis plotas, Kauno rajonas, Vilkijos seniūnija

Moters kapas 3

XVIII–XIX amžius

0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. A 2, atsidengė kaukolės viršugalvis. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės neišsiskyrė. 0,5 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. A 1,2, atsidengė gerai išlikę moters griaučiai. Jų ilgis – 1,74 m., plotis ties petikauliais – 0,31 m., ties alkūnkauliais – 0,41 m.

Moteris palaidota aukštielninka, kaukolės veidinė dalis ir smegeninė nusvirusi į dešinę pusę, apatinis žandikaulis likęs tiesiai, galva viršugalviu nukreipta į PV 75º kampu. Dešinioji ranka buvo priglausta prie šono, o plaštakos kaulai rasti ant šlaunikaulio. Kairioji ranka truputį atmesta ir sulenkta buku, 150º laipsnių kampu, dilbio kaulų pabaiga rasta ant kairiojo dubenkaulio. Kojos ištiestos – atstumas tarp kelių – 6 cm.

Įkapės: prie mirusiojo griaučių nei dirbinių, nei organinės medžiagos nerasta. Jų nerasta ir tikrinant kapo duobės dugną.