Krūvandų II kapinyno 1 moters kapo planas: 1) žalvarinė pakaušio įvija; 2) žalvarinė skliutakojė segė; 3) žalvarinė storėjančiais daugiakampiais galais segė; 4) žalvarinis įvijinis žiedas; 5) medžio angliukų lizdai. M 1:20. Dail. Jolanta Raupelytė, 1979.

Krūvandų II kapinyno 1 moters kapo planas: 1) žalvarinė pakaušio įvija; 2) žalvarinė skliutakojė segė; 3) žalvarinė storėjančiais daugiakampiais galais segė; 4) žalvarinis įvijinis žiedas; 5) medžio angliukų lizdai. M 1:20. Dail. Jolanta Raupelytė, 1979.

Krūvandų II kapinynas, 1 tiriamasis plotas, Kauno rajonas, Vilkijos seniūnija

Moters kapas 1

VII amžius po Kr.

0,37 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C 5, atsidengė sukiuždytas kaukolės viršugalvis. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės neišsiskyrė. 0,48 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C 5,6, D 5, atsidengė gerai išlikę moters griaučiai (išskyrus kaukolę, kurios veidinės dalies visai nėra, o smegeninė sutraiškyta). Jų ilgis – 1,7 m, plotis ties alkūnkauliais – 0,43 m.

Mirusioji palaidota aukštielninka. Atrodo, kad galva buvo pakreipta į dešinę pusę ir viršugalviu nukreipta į PR 135º kampu. Dešiniosios rankos kaulai ištiesti, ir pirštikauliai randasi viename lygyje su dubenkaulio pabaiga. Kairiosios rankos kaulai buvo taip pat ištiesti, o pirštikauliai rasti ant šlaunikaulio galvutės. Kojos ištiestos, tačiau dešinioji buvo kiek sulenkta ir paversta ant šono. Pėdos kaulai rodo, kad pėda buvusi nulenkta žemyn. Atstumas tarp kelių – 16 cm. Mirusioji buvo palaidota ne horizontalioje padėtyje: jos kojų kaulai buvo rasti 0,37 m. gylyje, o kaukolė – 0,48 m. gylyje.

Preparuojant kapą kairiojo šlaunikaulio išorinėje pusėje pastebėti du medžio anglių lizdai. Jie buvo ovalo formos, tačiau nevienodo dydžio: 10×7 cm ir 8×5 cm. Be šių lizdų, kairiosios kojos kelio srityje buvo randami ir pavieniai medžio angliukai.

Įkapės: vidinėje apatinio žandikaulio pusėje buvo rasta žalvarinė įvija. Ji, matomai, čia atsirado, kai buvo pajudinta kaukolė ir, be abejonės, priklauso pakaušio įvijai. Prie šios įvijos rasti organinės medžiagos fragmentai. Ant kairiosios rankos dilbio kaulų pabaigos, galas į viršų, rasta žalvarinė apyrankė storėjančiais daugiakampiais galais. Įstrižai stuburo slankstelių, kojele į dešinę kampo pusę ir 0,5 m. nuo apatinio žandikaulio rasta žalvarinė skliutakojė segė. Ant kairiosios rankos pirštų kaulų, kurie buvo ant šlaunikaulio galvutės, rastas žalvarinis įvijinis žiedas platėjančiais galais.

Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės kilmės liekanų nerasta.