Krūvandų II kapinyno suardyto 2 kapo planas: 1) žiedo fragmentų, įvijos ir gintarinio karolio radimo vietos. M 1:5. Dail. Jolanta Raupelytė, 1979.

Krūvandų II kapinynas, 1 tiriamasis plotas, Kauno rajonas, Vilkijos seniūnija

Suardytas kapas 2

VII amžius po Kr.

0,6 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. D 8,9, E 8,7, atsidengė kapo duobės kontūras. Jis buvo 2,45 m. ilgio ir 0,65 m. pločio, pailgas, PR jo kampas užapvalintas smailesniu kampu, o ŠV – bukesniu. Kapo duobės kontūras orientuotas ŠV–PR kryptimi. Preparuojant kapą, ŠV kapo duobės pusėje rasti du be tvarkos sumesti lauko akmenys, 22x12x7 cm ir 12x7x6x cm dydžio. Vienas akmuo, 13x10x6 cm. dydžio, rastas duobės viduryje. Trijų akmenų grupę, 10x10x5 cm, 8x7x12 cm, 5x5x5x cm rasta PR kapo duobės gale. 1,55 m. nuo PR kapo duobės krašto, prie ŠR sienos rastas medžio anglių lizdas. Jis buvo beveik apskritimo formos, 18×15 cm dydžio. Darant jo pjūvį, paaiškėjo, kad lizdas nesiaurėja ir tęsiasi 12,5 cm.

0,72 m. gylyje nuo žemės paviršiaus pasirodė be tvarkos sumesti kaulai. 0,95 m. gylyje nuo žemės paviršiaus buvo pilnai atidengta be jokios tvarkos, 0,9×0,5 m. plote, sumesta kaulų krūva. Čia rasti dubenkaulio, šlaunikaulių, raktikaulių fragmentai. Kai kurie kaulai labai pažaliavę, ypač raktikauliai ir pirštų kaulai. Kaukolės šioje kaulų krūvoje nerasta.

Atidengus ir preparuojant kapą, į akis krito viena detalė: kapo duobė labai tvarkinga, gal tik ilgesnė, negu įprasta. Kapas apiplėštas ir kaulai, nuėmus nuo jų vertingesnius papuošalus, buvo sumesti į duobę. Atrodo, kad kapą plėšė tais laikais, kai dar buvo likę išoriniai kapo žymekliai.

Įkapės: preparuojant kaulus, tarp jų buvo rasti žalvarinio įvijinio, analogiško kape 1 rastajam, žiedo fragmentai, gintarinis dvigubo nupjauto kūgio formos karolis ir žalvarinės įvijos fragmentas.