Krūvandų II kapinyno suardyto kapo 4 planas: 1) geležinio peilio vieta. M 1:20. Dail. Jolanta Raupelytė, 1979.

Krūvandų II kapinynas, 1 tiriamasis plotas, Kauno rajonas, Vilkijos seniūnija

Suardytas kapas

VII amžius po Kr.

0,6 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. F 9, 10, G 9,10, atsidengė kapo duobės kontūro dalis. Kapo duobė orientuota ŠV–PR kryptimi, išliko jos tik PR kontūras. Kapo duobė buvo pailga, užapvalintais galais.

0,95 m. gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė suardyto kapo likučiai: pirmykštėje vietoje likę kairiosios kojos kaulai ir dešiniosios blauzdikaulis bei padikauliai. Apie 0,5 m. į ŠV nuo šių kaulų rastas kryžmos kaulas. Visų kitų kaulų kape nerasta: jis perkastas ŠV dalyje ir apiplėštas.

Nustatyti mirusiojo palaidojimo padėtį sunku. Tačiau likę kojų kaulai leidžia manyti, kad mirusysis buvo palaidotas panašiai, kaip ir kape 1. Ypač panaši dešiniosios kojos padėtis, kuri taip pat buvo sulenkta, o pėda nuleista žemyn. Sprendžiant iš kaulų, mirusysis buvo palaidotas galva į ŠV 115º kampu.

Įkapės: išilgai kapo ašies, prie kairiojo šlaunikaulio galvutės buvo pastebėtas geležinio peilio kontūras. Geležis visiškai sunykus, ir peilio paimti nepavyko. Preparuojant kapo vietą, buvo randami be tvarkos sumesti geležies fragmentėliai, žalvarinių grandelių dalys, du gintariniai karoliai, vienas iš jų suskilęs.