Krūvandų III kapinyno suardytas vaiko kapas 1. M 1:20. Dail. Jolanta Raupelytė, 1979.

Krūvandų III kapinynas, 1 tiriamasis plotas, Kauno rajonas, Vilkijos seniūnija

Suardytas vaiko kapas 1

XVIII–XIX amžiai

0,2 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C 3, atsidengė sukiuždyta vaiko kaukolė. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės neišsiskyrė. 0,35 m. gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė suardyti vaiko griaučiai. Pirmykštėje vietoje liko griaučiai iki dubens (kaukolės veidinė dalis neišliko, o smegeninė sukiuždyta). Likusių griaučių ilgis – 0,5 m, plotis ties petikauliais – 0,18 m.

Sprendžiant iš likusių griaučių, vaikas buvo palaidotas aukštielninkas, galva kiek pakreipta į dešinę ir viršugalviu nukreipta į ŠV 128º kampu. Dešiniosios rankos padėtis neaiški, o kairioji ranka sulenkta 90º kampu. Dilbio kaulai rasti padėti skersai stuburo kaulų.

Įkapės: prie mirusiojo griaučių nei dirbinių, nei organinės medžiagos nerasta. Jų nerasta ir tikrinant kapo duobės dugną.