Krūvandų III kapinyno vyro kapo 2 planas: 1) geležinės kaltinės karsto vinys. M 1:20. Dail. Jolanta Raupelytė, 1979.

Krūvandų III kapinynas, 1 tiriamasis plotas, Kauno rajonas, Vilkijos seniūnija

Vyro kapas 2

XVIII–XIX amžius

0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. A 3, atsidengė kaukolės viršugalvis. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės neišsiskyrė. 0,5 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. A 3, B 2,3, atsidengė gerai išlikę vyro griaučiai. Jų ilgis – 1,81 m., plotis ties petikauliais – 0,38 m., ties alkūnkauliais – 0,48 m.

Mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva kiek nusvirusi į kairę pusę ir viršugalviu nukreipta į ŠV 110º kampu. Dešinioji ranka kiek atmesta, sulenkta buku, 140º kampu, ir pirštikauliai rasti ant dešiniojo dubens. Kairioji ranka taip pat sulenkta buku, 165º kampu, ir dilbio kaulai siekia kairįjį šlaunikaulį. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 14 cm

Mirusysis buvo palaidotas karste. Kokio čia būta karsto, skobtinio ar lentinio, neaišku. Tiesa, kai kur buvo vos pastebimi 2,0–2,5 cm pločio blyškios žymės ir, atrodo, tai lentinio karsto liekanos. Apie 5 cm į išorę nuo dešiniojo alkūnkaulio, kapo ašiai lygiagrečioje linijoje rastos 5 geležinės kaltinės vinys. Tokios pat 2 vinys rastos galvos srityje ir viena prie kairiojo kelio.

Įkapės: prie mirusiojo griaučių nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nersta. Jų nerasta ir tikrinant kapo duobės dugną.