Lauksvydų 15 suardytas kapas. Dail. G. Jonkus, 1978.

Lauksvydų plokštinis kapinynas, Kauno rajonas, 1978 metai,

suardytas kapas Nr.15

350–450 metai po Kristaus

0,38 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B–4, F–4, atsidengė suardytas žmogaus kapas. Kapo duobė iš aplinkinio žemės paviršiaus neišsiskyrė, nerasta ir angliukų.

Mirusiojo išlikę tik dubens ir kojų kaulai. Kita griaučių dalis sunaikinta. Sprendžiant išlikusių griaučių padėties, mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, galva turėjo būti nukreipta PR kryptimi. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 9 cm. Bendras išlikusių griaučių ilgis – 1,05 m.

Įkapių prie griaučių nerasta, nerasta radinių ar organinės medžiagos liekanų ir tikrinant kapo duobės dugną.