Lauksvydų 17 vyro kapo planas: 1) geležinis peilis; 2) žalvarinė antkaklė šaukštiniais galais; 3) geležinė lankinė sėgė lenkta kojele; 4) geležinė ieties plunksna. E. Jovaiša, 2019.

Lauksvydų 17 vyro kapo piešinys. Dail. G. Jonkus, 1978.

Lauksvydų 17 vyro kapo piešinys. Dail. G. Jonkus, 1978.

Lauksvydų plokštinis kapinynas, Kauno rajonas, 1978 metai,

vyro kapas 17

350–450 metai po Kristaus

0,55 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. D–4, E–3,4, atsidengė labai gerai išlikę vyro griaučiai. Kapo duobė iš aplinkinės žemės neišsiskyrė. Neišsiskyrė ji ir pilnai atidengus kapą. Preparuojant griaučius, visame plote buvo susiduriama su smulkiais medžio angliukais.

Mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva nusvirusi į kairę pusę ir viršugalviu nukreipta į PR. Griaučių ilgis – 1,65 m, plotis ties petikauliais – 0,38 m, ties alkūnkauliais – 0,38 m. Dešinioji ranka, sulenkta per alkūnę ir dilbio kaulai padėti kairėje krūtinės pusėje. Kairioji ranka sulenkta smailiu kampu, o dilbio kaulai padėti kairėje krūtinės pusėje. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 18 cm.

Įkapės: dešiniojo juosmens srityje, 13 cm nuo stuburo, išilgai centrinės kapo ašies, plunksna galvūgalio link ir ja uždengdama dešiniosios rankos alkūnkaulį, rastas geležinis įmovinis ietigalis. Jo ilgis – 22,8 cm. Plunksnos viršūnė nutolusi nuo galvūgalio 42 cm. Įmova – nuo kojūgalio – 1,05 m. Dešinėje kapo pusėje, įvija liesdama ietigalio plunksnos viršūnę, kojele į kapo kairę pusę rasta geležinė segė. Segės ilgis – 9,17 cm, įvijos ilgis – 4,07 cm. Ji padėta skersai kapo ašies ant dešiniosios rankos dilbio kaulų. Yra pagrindo manyti, kad tai nebuvo viršutinio drabužio susegimas, o, greičiausiai, dešiniajame juosmenyje susegė maršką, į kurią buvo įsuptas mirusysis. Mirusiajam ant kaklo buvusi uždėta žalvarinė antkaklė šaukštiniais galais. Jos šaukštelis nusisukęs į kairiąją kaklo pusę, ir jį spaudė kaukolė. Imant antkaklę, šaukštelis rastas deformuotas ir lūžęs. Dešiniajame mirusiojo galvūgalyje, įstrižai centrinės kapo ašies, 30 cm nuo kaukolės viršugalvio ašmenimis į kapo vidų, rastas 22,6 cm ilgio geležinis peilis.

Tikrinant kapo dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos nerasta.