Lauksvydų 18 vaiko kapas. E. Jovaišos nuotrauka, 1978.

Lauksvydų 18 vaiko kapo piešinys. Dail. G. Jonkus, 1978.

Lauksvydų plokštinis kapinynas, Kauno rajonas, 1978 metai,

vaiko kapas 18

350–450 metai po Kristaus

0,53 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. E–3, atsidengė vaiko griaučiai. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės neišsiskyrė.

Mirusysis palaidotas ant dešiniojo šono, vadinamojoje „miego“ pozoje. Galva nusvirusi į dešinę pusę ir viršugalviu nukreipta tiksliai Š kryptimi. Rankų padėtis atitinka miegančiojo pozą. Dešinioji ranka sulenkta smailiu kampu ir padėta prie pat apatinio žandikaulio. Kairioji ranka sulenkta 90° kampu ir dilbio kaulai buvo ant krūtinės, siekdami dešiniosios rankos alkūnkaulį. Kojos ištiestos, kairysis blauzdikaulis buvęs uždėtas ant dešiniojo blauzdikaulio. Griaučių ilgis – 0,7 m.

Prie griaučių ir tikrinant kapo dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos nerasta.