Lauksvydų plokštinis kapinynas, Kauno rajonas, 1978 metai,

trigubas kapas 21

350–450 metai po Kristaus

0,5 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B–7,8, C–7,8, atsi­dengė trigubas, kapas. Kapo duobė iš aplinkinės žemės neišsis­kyrė. Kape buvo palaidoti 2 suaugę individai ir 1 vaikas. Visi mirusieji orientuoti į ŠR. Griaučiai labai sunykę ir apardyti. Visiškai nėra kaukolių, rankų kaulų. Atrodo, kad ir įkapės buvo judintos – įvairūs dirbiniai sumesti į vieną vietą.

Vyro (?) griaučiai A

Griaučiai suardyti: kaukolės vietoje paskirų kaulų fragmentai, nėra rankų kaulų. Mirusysis buvęs palaidotas aukštielninkas. Sprendžiant iš likusių kojų griaučių, galva orientuota ŠR kryptimi. Kojos ištiestos ir uždėtos viena ant kitos (dešinioji ant kairiosios).

Įkapės: Prie griaučių ir tikrinant žemę, po griaučiais, nei radinių, nei organinės medžiagos nerasta.

Moters (?) griaučiai B

Griaučiai suardyti: kaukolės nėra, kairiosios rankos kaulų taip pat. Kiek .aukščiau kryžmos kaulo rasta eilė paskirų kaulų. Griaučių ilgis nuo petikaulio iki blauzdikaulių pabaigos – 1 ,18 m. Mirusioji palaidota aukštielninka, galva buvusi nukreipta į ŠR. Dešinioji ranka kiek atmesta į šalį, sulenkta buku kampu ir dilbio kaulai siekia dešinįjį dubenkaulį. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 5 cm.

Įkapės: buvusiame viršugalvyje, 0,44 m nuo petikaulio, skersai centrinės kapo ašies, įmova į kairę kapo pusę rastas geležinis, 20 cm ilgio, įmovinis kirvis. Kirvis labai surūdijęs. Prie jo įmovos smaigaliu kojūgalio link rastas 8,93 cm ilgio geležinio peilio fragmentas. Ant jo – pjautuvėlio fragmentas. Dešiniojo petikaulio vidinėje pusėje rasta geležinė sagtis.

Tikrinant žemę po griaučiais, nei radinių, nei organinės medžiagos nerasta.

Vaiko griaučiai C

Vaikas buvo padėtas prie kairiojo moters šono. Griaučiai suardyti: kaukolės nėra. Išliko tik abu žastikauliai, šlaunikauliai ir kairiojo blauzdikaulio fragmentai. Mirusysis, sprendžiant iš likusių griaučių, buvo palaidotas aukštielninkas, nukreipta į ŠR galva. Griaučių ilgis nuo žastikaulio viršūnės iki blauzdikaulio pabaigos – 0,81,

Įkapės: prie griaučių ir tikrinant žemę po griaučiais, nei radinių nei organinės medžiagos nerasta.