Lauksvydų 22 moters kapas. Dail. G. Jonkus, 1978.

Lauksvydų plokštinis kapinynas, Kauno rajonas, 1978 metai,

moters kapas 22

350–450 metai po Kristaus

0,47 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B–6, C–6, atsidengė suardytas moters kapas. Kapo duobė iš aplinkinės žemės neišsiskyrė. Preparuojant kapa, susidurta su smulkiais medžio angliukais.

Griaučių išliko tik pusė: iki žastikaulių pabaigos. Kaukolė kiek sužalota nosikaulio srityje. Kita griaučių dalis, matomai, buvo sunaikinta, kasant duobe,.

Mirusioji, sprendžiant iš likusių griaučių, buvo palaidota aukštielninka, galva pasvirusi į kairę pusę ir viršugalviu nukreipta į ŠV. Rankų padėtis neaiški – neišliko dilbių kaulai. Žastikauliai rasti lygiagretus kapo ašiai. Atstumas tarp petikaulių – 0,36 m. Kojų padėtis taip pat neaiški.

Įkapės: prie pat dešiniojo petikaulio rastas kaulinis, 4,78 cm skersmens, verpstukas.

Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos nerasta.