Plinkaigalio 10 vaiko įkapių radimo vietos: 1) geležinis lazdelinis smeigtukas; 2) geležinis peilis. E. Jovaiša, 1977.

Plinkaigalio 10 vaiko kapas. E. Jovaiša, 1977

Plinkaigalio plokštinis kapinynas,

Kėdainių rajonas, 1977 metai,

10 vaiko kapas

V a. pabaiga – VI a. pradžia

1,40 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B-10, C-10, atsidengė sunykęs vaiko kapas. Kapo duobė iš aplinkinės žemės neišsiskyrė. Griaučiai visiškai sunykę, išliko tik sukiužusi kaukolė. Sprendžiant iš kaukolės ir įkapių padėties mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, galva nukreipta PV kryptimi.

Įkapės: dešinėje kapo pusėje, 4 cm žemiau kaukolės, įstrižai kapo, smaigaliu į kojūgalį, rastas geležinis lazdelinis smeigtukas. 0,7 m nuo kaukolės tiesia linija kojūgalio link rastas geležinis peiliukas, kurio viršūnė nukreipta kojūgalio link.

Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.