Plinkaigalio 11 vyro kapo planas: 1) geležinis siauraašmenis pentinis kirvis; 2) geležinis kovos peilis. Dail. J. Zagorskas, 1977.

Plinkaigalio 11 vyro kapas. E. Jovaiša, 1977.

Plinkaigalio 11 vyro kapo radiniai: 1) geležinis kovos peilis; 2) geležinis siauraašmenis pentinis kirvis; 3) geležinė yla. Dail. G. Jonkus, 1977.

Plinkaigalio plokštinis kapinynas,

Kėdainių rajonas, 1977 metai,

11 vyro kapas

V a. pabaiga – VI a. pradžia

1,46 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B-8,9, C-9, atsidengė vyro kapas. Kapo duobė iš aplinkinės žemės neišsiskyrė. Mirusiojo griaučiai labai gerai išlikę, suspausti, jų ilgis – 1,89 m, plotis ties pečiais – 0,32 m, ties alkūnkauliais – 0,28 m.

Kairėje mirusiojo pusėje rastas vienas akmuo: jis buvo 3 cm atstume nuo dubens ir 62 cm nuo viršugalvio. Akmuo 23x15x10 cm dydžio. Dešinėje mirusiojo pusėje rasti du akmenys: pirmasis, 23x18x17 cm dydžio, buvo padėtas prie pat žastikaulio, 16 cm atstume nuo viršugalvio. Antrasis, 10x13x14 cm dydžio, buvo prie pat alkūnkaulio, 50 cm nuo viršugalvio ir 10 cm nuo pirmojo akmens kojūgalio link. Dar vienas akmuo buvo padėtas kojūgalyje, 7 cm tiesia linija nuo dešiniosios pėdos kaulų pabaigos.

Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, galva nusvirusi į dešinę pusę ir viršugalviu nukreipta į PV. Dešinioji ranka sulenkta 90° kampu ir padėta pilvo srityje, o dilbio kaulai siekia kairiosios rankos alkūnkaulį. Kairioji ranka sulenkta smailiu kampu ir dilbio kaulai siekia dešiniosios rankos žastikaulį. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 5 cm.

Įkapės: ant dešiniojo dubens, ašmenimis į kapo išorę buvo padėtas geležinis siauraašmenis pentinis kirvis. Jo kotas buvęs nukreiptas kojūgalio link. Čia pat, smaigaliu kojūgalio link, sudarydamas su kirviu statų kampą, rastas geležinis peilis, kurio koto dalis uždėta ant kirvio ašmenų. Ašmenys atsukti į kapo vidų.

Tikrinant kapo dugną, dubens srityje rasta geležinė yla.