1. Plinkaigalio 12 vaiko kapo planas: 1) geležinė yla. Dail. J. Zagorskas, 1977.

Plinkaigalio 12 vaiko kapas. E. Jovaiša, 1977.

Plinkaigalio plokštinis kapinynas,

Kėdainių rajonas, 1977 metai,

12 vaiko kapas

V a. pabaiga – VI a. pradžia

1,60 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. A-12, B-12, atsidengė vaiko kapas. Duobės kontūras iš aplinkinės žemės neišsiskyrė. Preparuojant griaučius, atsidengė karsto kontūras. Karstas buvęs lentinis, jo ilgis  0,70 m, plotis galvūgalyje – 0,20 m, kojūgalyje – 0,18 m. Segmento plotis – 1,6 cm. Galvūgalyje rasti trys nedideli akmenys: du iš jų buvo smilkinkaulių lygyje vienas priešais kitą vienoje ir kitoje karsto pusėje. Dešinysis akmuo, 6x6x4 cm dydžio, padėtas 3 cm nuo smilkinkaulio ir 8 cm nuo viršugalvio. Kairysis, 5x4x4 cm dydžio, liečia karsto kontūrą ir nutolęs nuo smilkinkaulio 6 cm, o nuo viršugalvio – 9 cm.

Vaikas buvo palaidotas aukštielninkas, galva nukreipta į PV. Dešinioji ranka sulenkta smailiu kampu, kairiosios rankos padėties nustatyti nepavyko. Kojos ištiestos, tačiau deformuoti išlikusios kairiosios kojos kaulai rodo, kad vaikas buvęs nesveikas – iškrypęs dubuo.

Įkapės: 6 cm nuo apatinio žandikaulio, kairėje kapo pusėje, smaigaliu kojūgalio link, rasta geležinė yla.

Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.