Plinkaigalio 13 vyro kapo planas: 1) geležinis siauraašmenis pentinis kirvis; 2) žalvarinė lankinė segė ilga kojele; 3) geležinė sagtis; 4) geležinis kovos peilis. Dail. J. Zagorskas, 1977.

Plinkaigalio 13 vyro kapas, E. Jovaiša, 1977.

Plinkaigalio 13 vyro kapo radiniai: 1) žalvarinė lankinė segė ilga kojele; 2) geležinė sagtis; 3) geležinis siauraašmenis pentinis kirvis; 4) geležinis kovos peilis. Dail. G. Jonkus, 1977.

Plinkaigalio plokštinis kapinynas,

Kėdainių rajonas, 1977 metai,

13 vyro kapas

V a. pabaiga – VI a. pradžia

1,63 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. A-10, B-10,11,12, C-11,12, atsidengė kapo duobė, kurios ilgis – 2,20 m, plotis – 0,7 m. Preparuojant kapo duobę, pastebėti nedideli medžio angliukai.

1,78 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kapo duobės dugne, atsidengė gerai išlikę vyro griaučiai. Jų ilgis – 1,80 m, plotis ties pečiais – 0,37 cm, ties alkūnkauliais – 0,35 m. Mirusysis buvęs palaidotas lentiniame karste, kurio 1,62 cm pločio segmentus pavyko atsekti. Karstas buvo 2,02 m ilgio, platesnis galvūgalyje – 0,4 m ir siauresnis kojūgalyje – 0,3 m. Abiejuose karsto pusėse rastos įvairių formų ir dydžio akmenų grupės.

Dešinėje karsto pusėje, 0,2 m nuo jo pradžios ir 3 cm, nuo karsto sienelės padėtas 8x7x5 cm dydžio akmuo. 5 cm nuo jo ir 5 cm nuo sienelės padėtas antras, 11x7x4 cm dydžio, akmuo. 3 cm nuo pastarojo, liesdamas karsto sienelę, rastas trečias, 12x11x7 cm dydžio, akmuo. Ketvirtasis akmuo rastas 21 cm nuo trečiojo ir nutolęs nuo karsto sienelės 10 cm. Jis yra 9x8x6 cm dydžio. 1 cm nuo pastarojo tiesia linija ir priglaustas prie sienelės rastas penktasis, 8x7x5 cm dydžio, akmuo. 2 cm nuo šio akmens tiesia linija ir nutolęs nuo sienelės 8 cm buvo šeštasis, 15x10x8 cm dydžio, akmenėlis. 50 cm nuo pastarojo kojūgalio link ir 2 cm nuo sienelės rastas 21x15x20 cm dydžio akmuo. Prie pat jo, atsirėmęs į apatinįjį karsto kampą, buvo padėtas 10x8x4 cm dydžio akmuo.

Kairėje karsto pusėje, 10 cm nuo jo pradžios ir 2 cm nuo karsto sienelės rastas 7x4x2x cm dydžio akmenėlis. 3 cm nuo jo kojūgalio link rasta akmenų grupė, kuri 0,5 m ilgiu šliejasi prie sienelės. Iš šios 6 akmenų grupės išsiskiria trečiasis ir šeštasis akmenys, kurių dydžiai atitinkamai – 16x12x12 cm ir 15x16x17 cm. 10 cm nuo šeštojo akmens kojūgalio link prie karsto sienelės rasti du nedideli, 6x6x3 cm ir 5x6x3 cm dydžio, akmenukai. 51 cm nuo paskutinio akmenuko kojūgalio link ir 13 cm nuo karsto sienelės buvo padėtas 19x19x10 cm dydžio akmuo.

Šiais akmenimis apdėtame karste mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, galva nusvirusi į kairę pusę ir viršugalviu nukreipta į PV. Dešinioji ranka sulenkta smailiu kampu ir padėta ant krūtinės. Kairioji – sulenkta buku kampu ir dilbio kaulai siekia dešiniojo dubenkaulio pradžią. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 9 cm.

Įkapės: prie kairiosios rankos alkūnkaulio įsmeigtas ašmenimis į kapo dugną ir pentimi į viršų rastas geležinis siauraašmenis pentinis kirvis. Jo kotas buvęs nukreiptas kojūgalio link.  1 cm nuo kirvio ašmenų kojūgalio link rasta geležinė sagtis. Ant kairiosios rankos dilbio kaulų, kojele į dešinę kapo pusę, o įvija ant alkūnkaulio, prie pat kirvio rasta žalvarinė lankinė ilgakojė segė. Kairėje mirusiojo pusėje, 3 cm nuo šlaunikaulio galvutės, viršūne kojūgalio link ir liesdamas karsto sienelę, rastas geležinis peilis. Ašmenys nukreipti į kapo vidų. 5 cm nuo kairiojo dubenkaulio ir 3 cm nuo peilio koto viršugalvio link rastas geležinis neaiškios paskirties daiktas. Restauruojant rastuosius kape dirbinius, paaiškėjo, kad kirvis į kapą buvo padėtas nulaužtais ašmenimis, o rastasis neaiškios paskirties geležinis daiktas yra ne kas kita, kaip nulaužtoji ašmenų dalis.

Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.