Plinkaigalio 14 vaiko kapas. E. Jovaiša, 1977.

Plinkaigalio 14 vaiko kapo peilis. Dail. G. Jonkus, 1977.

Plinkaigalio plokštinis kapinynas,

Kėdainių rajonas, 1977 metai,

14 vaiko kapas

V a. pabaiga – VI a. pradžia

1,63 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. A-12, B-12,13, atsidengė sunykęs vaiko kapas. Kapo duobė iš aplinkinės žemės neišsiskyrė. Preparuojant kapą, pastebėtas medinio karsto kontūras, kuris buvo 1,13 m ilgio ir 0,29 m pločio. Dešinėje kaukolės pusėje, 7 cm nuo jos ir liesdamas karsto kontūrą, buvo padėtas 13x23x2 cm dydžio akmuo.

Griaučiai išlikę blogai: likusi sukiužusi kaukolė. Sprendžiant iš kaukolės ir įkapių padėties, vaikas buvo palaidotas aukštielninkas, nukreipta į PV galva.

Įkapės: kairėje kapo pusėje, kotu liesdamas kaukolę, išilgai kapo ašies buvo padėtas geležinis peilis, kurio ašmenys, atsukti į kapo vidų. Peilis gerai išlikęs, matosi medinis kotas ir odinių makščių liekanos.

Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.