Plinkaigalio 16 dvigubo kapo planas. Vyro palaikai: 1) geležinis siauraašmenis pentinis kirvis; 2) geležinė diržo sagtis; 3) žalvarinė lankinė segė ilga kojele; 4) gintarinis karolis; 5) geležinis siauraašmenis kalavijas. Vaiko palaikai: 6) žalvarinė lankinė segė ilga kojele; 7) žalvarinė storėjančiais galais apyrankė; 8) gintarinis karolis; 9) gintarinis karolis; 10) žalvarinė įvija; 11) gintarinis karolis. Dail. V. Zagorskienė, 1977.

Plinkaigalio 16 kapo radiniai: Vyro palaikai: 1) geležinis siauraašmenis kalavijas; 2) geležinis siauraašmenis pentinis kirvis; 3) žalvarinė lankinė segė ilga kojele; 4) gintarinis karolis; 5) geležinė diržo sagtis. Vaiko palaikai: 6) žalvarinė lankinė segė ilga kojele; 7) gintarinis karolis; 8) žalvarinė įvija; 9) gintarinis karolis; 10) žalvarinė storėjančiais galais apyrankė. Dail. G. Jonkus, 1977.

Plinkaigalio 16 kapas. Vyro palaikai. L. Masiulis, 1977.

Plinkaigalio 16 kapas. Vyro palaikų detalė. L. Masiulis, 1977.

Plinkaigalio 16 kapas. Vaiko palaikai. L. Masiulis, 1977.

Plinkaigalio 16 kapas. Vaiko palaikų detalė. L. Masiulis, 1977.

Plinkaigalio plokštinis kapinynas,

Kėdainių rajonas, 1977 metai,

16 vyro ir vaiko kapas

V a. pabaiga – VI a. pradžia

0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. E-10,11, F-10,11, G-11,12, atsidengė kapo duobė, išsiskirianti tamsiai ruda, o vietomis ir juoda spalva. Duobė pailga, užapvalintais galais. Jos ilgis – 2,20 m, plotis – 0,9 m.

0,8 m gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė dveji griaučiai, lentinio karsto kontūras ir prie karsto buvę akmenys.

Karstas buvo stačiakampis, 2,14 m ilgio ir 0,4 m pločio. Medžio segmento plotis – nuo 1,0 iki 1,5 cm. Dešinėje karsto pusėje buvo padėti trys akmenys, kairėje – du akmenys.

Dešinėje pusėje buvusios akmenų grupės pirmasis, 12x10x7 cm dydžio, akmuo buvo padėtas 28 cm nuo karsto pradžios (laikant karsto pradžia tą dalį, kur buvo vyro galvūgalis). Akmuo nebuvo visiškai prišlietas prie karsto kontūro, jis atitrauktas apie 2-3 cm. Prie šio akmens kojūgalio link buvo prišlietas antrasis, 12x20x20 cm dydžio, akmuo. Šis akmuo visiškai atsiremia į karsto kontūrą. 1,28 m nuo antrojo, pačioje karsto pabaigoje rastas trečiasis, 24x11x18 cm dydžio, akmuo, išlendantis už karsto kontūro 4 cm. Šis akmuo taip pat atitrauktas nuo karsto kontūro 2-3 cm.

Kairėje pusėje buvusios akmenų grupės pirmasis, 21x18x13 cm dydžio, akmuo padėtas pačioje karsto pradžioje ir išlindęs už jo 2 cm. Antrasis, 22x9x9 cm dydžio, akmuo buvo 0,77 m nuo pirmojo kojūgalio link ir atitrauktas nuo karsto kontūro 2-3 cm.

Tarp šių akmenų buvusiame lentiniame karste rasti vyro ir vaiko griaučiai (vyro kaukolė rasta 10 cm žemiau skersinės karsto sienelės).

Vyro griaučiai

Vyras palaidotas aukštielninkas, galva nusvirusi į dešinę pusę ir viršugalviu nukreipta į ŠV. Griaučiai išlikę laibai gerai. Jų ilgis – 1,85 m, plotis ties pečiais – 0,4 m, ties alkūnkauliais – 0,37 m.  Dešinioji ranka sulenkta smailiu kampu ir padėta ant krūtinės (pastebėta, kad vienas iš dilbio kaulų, vyrui esant gyvam buvo sulaužytas, o vėliau suaugo). Kairioji ranka sulenkta 90° kampu ir dilbio kaulai siekia dešiniosios rankos alkūnkaulį. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 7 cm Dešinioji koja rasta įprastinėje padėtyje. Tuo tarpu kairioji koja pastumta prie dešiniosios, o kojų pėdos, atrodo, galėjo būti uždėtos viena ant kitos (kairioji ant dešiniosios). Tokiu būdu karste buvo sudarytas reikiamas plotas mirusiajam vaikui.

Įkapės: kairiajame vyro galvūgalyje, 20 cm nuo skersinės karsto sienelės, 11 cm nuo apatinio žandikaulio ir 2 cm nuo kairiosios sienelės rastas geležinis siauraašmenis pentinis kirvis. Jis buvęs vertikalioje padėtyje, ašmenimis įsmeigtas į kapo duobę, o pentimi į viršų. Kirvio kotas buvęs nukreiptas kojūgalio link ir,  matomai, dengė kairįjį žastikaulį. Pilvo srityje, prie pat kairiosios rankos dilbio kaulų, skersai kapo ašies, kojele į kairę kapo pusę rasta žalvarinė lankinė ilgakojė segė. Dešiniojo juosmens srityje 4 cm nuo dešiniosios rankos alkūnkaulio kojūgalio link, prišlietas prie dešiniosios karsto sienelės rastas geležinis vienašmenis siaurasis kalavijas. Jo rankena buvusi galvūgalio link, o ašmenys statmeni kapo dugnui. Ant dešiniojo dubenkaulio, 6 cm nuo jo pradžios, vertikalioje padėtyje rastas cilindro formos gintarinis karolis. Po kairiuoju dubenkauliu, 3 cm nuo kairiosios rankos alkūnkaulio rasta geležinė diržo sagtis.

Vaiko griaučiai

Prie kairiosios vyro kojos, priešinga jam kryptimi, ant dešiniojo šono, „miegančioje pozoje“ rasti 5,5 metų vaiko griaučiai. Vaiko kaukolė rėmėsi į karsto sieneles: kaktikaulis į kairę sienelę, viršugalvis – į skersinę sienelę. Dešinioji ranka per alkūnę sulenkta ir buvusi padėta po dešiniuoju skruostu. Kairioji ranka sulenkta beveik 90° kampu ir padėta pilvo srityje. Kojos sulenktos ir kairiosios kojos šeivikaulis rėmėsi į vyro kairiosios kojos šlaunikaulį.

Griaučiai išlikę prastai: apnykę rankų ir kojų kaulai, suirusi kaukolė. Griaučių ilgis – 0,82 m.

Įkapės: apatinio žandikaulio viduje rastas plokščias gintarinis karolis. 3 cm tiesia linija nuo apatinio žandikaulio vyro pėdų link ir 15 cm nuo karsto galinės sienelės rastas antras cilindro formos gintarinis karolis. Prie pat jo šliejosi kitas tokios pat formos gintarinis karolis (imant iš kapo, jis subyrėjo). Po apatiniu žandikauliu 3 cm išlindusi iš po jo vyro kojų link rasta žalvarinė įvija. Ant dešiniosios rankos, 5 cm nuo apatinio žandikaulio ir 1 cm nuo karsto sienelės, buvo užmauta vaikiška žalvarinė apyrankė storėjančiais galais. Galai atsukti į kapo išorę. Išilgai kairiosios rankos dilbio kaulų, ant jų, kojele į vyro pusę, 8 cm nuo apatinio žandikaulio ir 3 cm nuo karsto sienelės rasta žalvarinė lankinė ilgakojė segė. Per dešinįjį jos įvijos lankelį buvo perverta žalvarinė įvija.

Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.