Plinkaigalio 17 kapo planas: 1. žalvarinė storėjančiais galais apyrankė; 2)  žalvarinė segė ilga kojele; 3) geležinis siauraašmenis pentinis kirvis. E. Jovaiša, 2019.

Plinkaigalio 17 kapas. E. Jovaiša, 1977.

Plinkaigalio 17 kapo radiniai: 1) žalvarinė segė ilga kojele; 2) geležinis siauraašmenis pentinis kirvis; 3. žalvarinė storėjančiais galais apyrankė. Dail. G. Jonkus, 1977.

Plinkaigalio plokštinis kapinynas,

Kėdainių rajonas, 1977 metai,

17 paauglio kapas

V a. pabaiga – VI a. pradžia

0,34 m nuo žemės paviršiaus, kv. C-14, D-14, atsidengė paauglio griaučiai ir kapo akmenys. Kapo duobė iš aplinkinės žemės neišsiskyrė. Griaučiai išlikę pusėtinai: kaukolė sukiužusi, sunykę rankų kaulai ir dešinysis dubenkaulis. Griaučių ilgis – 1,0 m.

Dešinėje mirusiojo pusėje rasti du akmenys: pirmasis rastas 12 cm nuo kaktikaulio, o akmens viršutinė kraštinė buvusi vienoje linijoje su viršugalviu. Akmuo pailgas, 25x15x20 cm dydžio, ir padėtas išilgai kapo. Antrasis, 23x17x18 cm dydžio, akmuo padėtas kojūgalyje, 0,58 m atstume nuo pirmojo ir 17 cm nuo dešiniosios kojos blauzdikaulio. Kairioje pusėje 7 cm nuo kairiojo dilbio ir 25 cm nuo viršugalvio buvo padėtas vienas, 12x4x4 cm dydžio, akmuo.

Mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva nusvirusi į dešinę pusę ir viršugalviu nukreipta į ŠV. Dešinioji ranka sulenkta smailiu kampu ir dilbio kaulai rasti ant krūtinės. Kairioji ranka sulenkta 90° kampu ir dilbio kaulai padėti pilvo srityje. Kojos ištiestos, atstumas tarp keliu – 8 cm.

Įkapės: ant dešiniosios rankos dilbio kaulų, 8 cm nuo apatinio žandikaulio rasta užmauta vaikiška žalvarinė apyrankė storėjančiais galais. Dešinėje mirusiojo pusėje, juosmens srityje, 18 cm nuo apatinio žandikaulio, kojele į kairę kapo pusę rasta žalvarinė lankinė ilgakojė segė. Dešinėje kapo pusėje, 4 cm nuo alkūnkaulio ir 31 cm nuo viršugalvio rastas sunykęs geležinis peiliukas. Nuo šio peiliuko tiesia linija kojūgalio link 48 cm ir 5 cm nuo dešiniosios kojos blauzdikaulio pabaigos rastas geležinis siauraašmenis pentinis kirvis. Kirvis į kapą buvo padėtas vertikaliai: ašmenimis į viršų, o pentimi į dugną. Kotas nukreiptas galvūgalio link.

Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.