Plinkaigalio 3 vyro kapo įkapių radimo vietos: 1–2) kovos peiliai; 3) žalvarinė lankinė segė ilga kojele; 4) siauraašmenis pentinis kovos kirvis. E. Jovaiša, 1977.

Plinkaigalio 3 vyro kapas. E. Jovaiša, 1977.

Plinkaigalio 3 vyro kapas. E. Jovaiša, 1977.

Plinkaigalio 3 vyro kapo įkapės: 1) žalvarinė lankinė segė ilga kojele; 2–3) geležiniai kovos peiliai; 4) geležinis siauraašmenis pentinis kovos kirvis. Dail. G. Jonkus, 1977.

Plinkaigalio plokštinis kapinynas,

Kėdainių rajonas, 1977 metai,

3 vyro kapas

V a. pabaiga – VI a. pradžia

0,38 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. D-1,2, F-2,3 aptikti ryškūs lentinio karsto pėdsakai. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės neišsiskyrė. Lentinis karstas buvo aiškiai pastebimas išilginiais juodos spalvos medžio segmentais. Karsto forma stačiakampė, jo PR siena 2,05 m ilgio, ŠV – 1,99 m. PV karsto siena 0,43 m pločio, o ŠR – 0,4 m. Tame pat gylyje, PR karsto sienoje, o 0,35 m atstume nuo ŠR karsto lentos, pačiame juodo segmento viduryje pasirodė geležinio siauraašmenio pentinio kirvio ašmenys. Jie buvo išlindę 2 cm statmenai į viršų.

7 cm žemiau, 0,45 m gylyje, medžio segmentas platėja ir siekia vietoj buvusio 0,9 cm – 1,9 cm pločio. Šiame gylyje atsidengė kaukolės viršus. 0,58 m gylyje, ant 0,41 m pločio apatinės karsto lentos, išsiskiriančia juoda spalva, aptikti gerai išlikę stambaus vyro griaučiai. Jų ilgis nuo pakauškaulio iki pėdų kaulų pabaigos 1,97 m. Griaučių plotis ties pečiais 0,39 m, o ties alkūnkauliais – 0,44 m. Mirusiojo griaučiai prisispaudę prie dešiniosios (PR) karsto lentos. Ir patys griaučiai, o ypač kairysis dubenkaulis, pasvirę į dešiniąją pusę į buvusio lentinio karsto šonus iš abiejų pusių rėmėsi akmenys.

Dešinėje griaučių pusėje, 10 cm nuo šeivikaulio ir 23 cm nuo pėdų pirštų kaulų, rastas statmenai stovintis 12x9x16 cm dydžio akmuo. 1,04 m tiesia linija nuo šio akmens galvūgalio link ir 9 cm nuo dešiniojo žastikaulio, rastas piramidės formos akmuo. Jo dydis – 18×11,5×17 cm.

Kairėje griaučių pusėje, 18 cm atstume nuo kairiojo šeivikaulio ir 36,4 cm nuo kairiosios kojos pėdų kaulų, rastas paplokščias 17x14x10 cm dydžio akmuo. Tiesia linija galvūgalio link ir 14 cm nuo kairiojo šlaunikaulio galvutės rastas 10,5x7x6 cm dydžio akmuo. Nuo šio akmens, 0,62 m tiesia linija galvūgalio link ir 25,2 cm nuo apatinio žandikaulio centro, rastas trečias, 9,5x15x10 cm dydžio, stačiakampio formos akmuo. Nuo šio akmens, 24 cm tiesia linija, rasta grupė iš 4 mažų akmenėlių. Stambiausio akmenėlio dydis 8x7x7 cm.

Šių akmenų tarpe rastasis mirusysis buvo palaidotas galva į PV. Žastikauliai kiek atmesti į šalį, rankos buvusios sulenktos smailiu kampu ir padėtos ant krūtinės. Abiejų rankų pirštų kaulai siekia apatinį žandikaulį. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 16,5 cm. Preparuojant kapą, susidurta su smulkiais angliukais.

Įkapės: kairėje mirusiojo galvūgalio pusėje rasti 2 geležiniai peiliai: pirmasis, 34,5 cm ilgio peilis buvo padėtas išilgai kapo ašies, o ašmenys 15 cm dengė kairiosios rankos žastikaulį. Peilio kotas buvo viename lygyje su viršugalviu; viršūne nukreipta kojūgalio link, o ašmenys atsukti į kapo vidų. Po šiuo peiliu rastas antras, mažesnis, peilis. Jo kotas kiek pasuktas galvos link, o viršūnė pasukta į kapo išorę.

25,5 cm nuo apatinio žandikaulio, kairėje stuburo slankstelių pusėje, kojele į V (kapo išorę) rasta žalvarinė lankinė segė ilga kojele. 2,5 cm nuo dešiniosios kojos pėdų kaulų ir 4 cm. nuo dešiniojo kojūgalio akmens, tarp kojos ir akmens, rastas geležinis siauraašmenis pentinis kirvis. Jis padėtas statmenai ašmenimis į viršų, o kotas buvęs nukreiptas galvūgalio link ir buvo lygiagretus kapo ašiai.

Tikrinant kapo dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.