Plinkaigalio 4 moters kapo planas: 1) žalvarinė lankinė segė trikampe kojele; 2) žalvarinis įvijinis žiedas; 3) geležinė yla; 4) geležinis kaplys. Dail. J. Zagorskas, 1977.

Plinkaigalio 4 moters kapas. E. Jovaiša, 1977.

Plinkaigalio 4 moters kapo radiniai: 1) žalvarinė lankinė segė trikampe kojele; 3) geležinė yla; 4. žalvarinis įvijinis žiedas; 3. gintarinis karolis; 5) geležinis kaplys. Dail. G. Jonkus, 1977

Plinkaigalio plokštinis kapinynas,

Kėdainių rajonas, 1977 metai,

4 moters kapas

V a. pabaiga – VI a. pradžia

0,2 m gylyje nuo žemės paviršiaus pradėjo dengtis kapo akmenys. Kapo duobės ir karsto kontūrai iš aplinkinės žemės neišsiskyrė. Preparuojamame plote susidurta su pavieniais medžio angliukais.

0,48 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. L-4,5, M-4,5, atsidengė gerai išlikę moters griaučiai ir kapo akmenys. Griaučių ilgis – 1,74 m, plotis ties pečiais – 0,38 m, ties alkūnkauliais – 0,36 m.

Kairėje kapo pusėje, vienoje išilginėje linijoje, rasti 3 akmenys. 20 cm nuo šeivikaulio ir 20 cm nuo pėdų kaulų pabaigos rastas 18x12x10 cm. 30 cm nuo jo galvūgalio link rastas stambus, 32x23x18 cm dydžio, akmuo. Prie jo galvūgalio link šliejosi pailgas, 25x13x16 cm dydžio, akmuo. Dešinėje kapo pusėje, 17 cm nuo viršugalvio, kiek aukščiau jo, rastas nedidelis, 11x12x13 cm dydžio, akmuo. 80 cm nuo šio akmens kojūgalio link ir 8 cm nuo šlaunikaulio galvutės rastas antras, 26,5x17x18 cm dydžio, akmuo. Šis akmuo iškeltas, o po juo išsikišęs kojūgalio link gulėjo trikampės formos plokščias, 18x23x9,5 cm dydžio, akmuo. Atrodo, šis akmuo buvęs nuskeltas.

Šių akmenų viduryje atidengtieji moters griaučiai rasti aukštielninki, galva nukreipta į PR. Kaukolė nežymiai pasvirusi į kairę pusę. Kairioji ranka per alkūnę buvusi smailiu kampu sulenkta ir pirštų kaulai siekė kairįjį raktikaulį. Dešinioji ranka sulenkta bukesniu kampu ir dilbio kaulai rasti stuburkaulio krūtinės srityje. Kojos ištiestos, tarpas tarp kelių – 9 cm.

Įkapės: po apatiniu žandikauliu įvija ant kaklo slankstelių, kojele į kairę kapo pusę, rasta žalvarinė lankinė segė trikampe kojele. Jos įvija išlaikė audinio liekanas. Kairėje griaučių pusėje, 5 cm galvūgalio link nuo kairiojo dubenkaulio ir 4 cm nuo stuburo slankstelių, rastas žalvarinis įvijinis žiedas.

Prie dešiniosios kojos pėdos pradžios, 5 cm nuo jos, rastas geležinis kaplys su medinio koto liekanomis įmovoje. Jis buvo padėtas statmenas, ašmenimis į viršų. Kaplio kotas buvęs išilgai kapo galvūgalio link. Ašmenys truputį išlenkti ir plokštuma nukreipti galvūgalio link. Kairiosios kojos pėdos išorinėje pusėje, 3 cm nuo jos, išilgai kapo, rasta geležinė yla su medinio kotelio liekana. Ylos kotelis nukreiptas į galvūgalį, o smaigalys – į kojūgalį.

Tikrinant kapo dugną, po kaukole buvo rastas gintarinis karolis.