Plinkaigalio 5 suardytas kapas. E. Jovaiša, 1977.

Plinkaigalio plokštinis kapinynas,

Kėdainių rajonas, 1977 metai,

5 suardytas kapas

V a. pabaiga – VI a. pradžia

0,35 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. H-1,2, K-1,2, atsidengė visiškai suardytas kapas. Rasti pavieniai šonkauliai bei kai kurie rankų kaulai. Nei palaidojimo krypties, nei mirusiojo padėties kape nustatyti nebuvo galima. Radinių ir organinės medžiagos liekanų nerasta.