Raudonėnų trečias moters kapas žemutinių akmenų lygyje. E. Jovaiša, 1977.

Raudonėnų trečio moters kapo įkapės – žalvariniai dvinariai antsmilkiniai. Dail. G. Jovaišienė, 1977.

Raudonėnų trečio moters kapo pjūvis. Dail. G. Jovaišienė, 1977.

Raudonėnai. Kapas Nr.3, I amžiaus pirma pusė.

1,05 m gylyje nuo žemės paviršiaus, virš pirminio žemės paviršiaus, kv. E3,4, F4 atsidengė viršutinė konstrukcijos akmenų eilė, orientuota tiksliai į Š. Ji buvusi sudėta stačiakampiu, tačiau P pusėje akmenys nuardyti. Pilnai atpreparavus kapą, išryškėjo, kad ši konstrukcija nėra tokia sudėtinga kaip anksčiau aprašytosios. Ji sukrauta iš dviejų eilių akmenų, sudėtų vienas ant kito. Ilgis- 1,65 m, plotis – 0,78 m. Šiaurinėje dalyje konstrukcijos aukštis siekė 30-32 cm. Statybai panaudoti 38, 25x15x10, 30x20x15, 13x10x10, 10x6x6 cm dydžio, melsvos ir rausvos spalvos lauko akmenys.

Nuėmus akmenis, šiaurinėje kapo dalyje, tuojau po apatine akmenų eile atsidengė žmogaus dantų liekanos. 2-3 cm žemiau pasirodė dvi poros žalvarinių įvijinių antsmilkinių, kaulo ir organinės medžiagos liekanų. Antsmilkiniai buvę vienas priešais kitą, V-R kryptimi, 9 cm atstume vienas nuo kito. Atgręžti į vienas kitą didžiausiomis įvijomis. Mažosios įvijos pervertos per didžiąsias.

0,9 m į P nuo antsmilkinių, R kapo pusėje, kojų srityje išryškėjo tamsaus smėlio, maišyto su anglimis, dėmė. Jos dydis – 0,5×0,5 m, gylis – 0,4 m. Tokiame pat nuotolyje nuo antsmilkinių, V pusėje atsidengė angliukais ir pelenais pripildyto smėlio dėmė. Jos dydis 0,5 m x 0,4 m, gylis – 0,5 m. Matomai, čia susidurta su laužų liekanomis, kurie deginti, įrengus kapą.

Radinių sąrašas

1. Žalvariniai dvinariai įvijiniai antsmilkiniai.
Antsmilkiniai padaryti iš plonos, į galus smailėjančios žalvarinės vielos. Prie didesniosios įvijos, turinčios 2,5 apvijų, perverta mažesnė – vienos apvijos įvija. Didžiosios įvijos skersmuo – 3,27 cm, mažosios – 2,6 cm.

2. Žalvariniai dvinariai įvijiniai antsmilkiniai.
Antsmilkiniai padaryti iš plonos, į galus smailėjančios žalvarinės vielos. Prie didesniosios įvijos, turinčios 1,5 apvijų, perverta mažesnė – vienos apvijos įvija. Didžiosios įvijos skersmuo – 2,9 cm, mažosios – 2,46 cm.

3. Organinės medžiagos fragmentas.