Ruponionių 2 moters kapo planas: 1. Vaizdas iš viršaus; 2. Vaizdas iš šono. M 1:5. Dail. J. Raupelytė, 1980.

Ruponionių kapinynas, 2 tiriamasis plotas, Kauno rajonas, Batniavos seniūnija

Moters kapas 2

Palaidojimo data nenustatyta

0,3 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C3, 4 atsidengė netaisyklingas kapo duobės kontūras, kuris tęsėsi į ŠR sieną ŠV kryptimi. Todėl ŠR sienoje buvo padaryta 1,5 m. ilgio ir 2 m. pločio išpjova.

Lyginant „lango“ gylį su ploto II gyliu, jau 0,18 m gylyje nuo žemės paviršiaus buvo atidengtas stambus akmuo, esantis kapo duobės kontūro ŠV krašte. 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus kapo duobės kontūras atsidengė pilnai. Jis netaisyklingos formos (žr. kapo 2 piešinį), užapvalintais galais. Jo ilgis – 1,6 m, plotis ŠV gale – 0,44 m, PR link duobės kontūras platėja ir siekia 0,47 m, o pabaigoje susiaurėja iki 0,42 m.

Preparuojant kapo duobę, 0,4 m gylyje atsidengė dešiniosios kojos girnelė. 0,65 m gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė gerai išlikę moters griaučiai. Jų ilgis 1,45 m, plotis – ties petikauliais 0,33 m, ties alkūnkauliais – 0, 4 m.

Mirusioji palaidota neįprasta poza: griaučiai pasvirę į dešinę pusę, viršugalviu nukreipti į ŠV 285° kampu. Kaukolė dešiniąja veidine dalimi remiasi į kapo dugną, o ant kairiosios pusės uždėtas stambus, 18×23,5 cm dydžio, akmuo. Trys mažesni akmenys sudėti puslankiu nuo viršugalvio iki pakauškaulio. Galvos srityje, dešinėje pusėje rastas dar vienas, 6×6 cm dydžio, akmuo. Jis randasi 10 cm aukščiau griaučių lygio. Dešinioji ranka ištiesta išilgai kapo ašies, kairiosios rankos dilbio kaulai palenkti buku kampu ir rasti ant dubenkaulio.

Ypač neįprasta kojų padėtis: kairioji koja sulenkta ir pritraukta į dešiniąja kapo pusę, dešinioji koja sulenkta ir pakelta taip, kad girnelė yra 0, 4 m. aukštyje nuo kapo dugno. Smulkūs akmenys (8×5, 5×5, 4×5 cm dydžio) rasti ir kairiosios kojos srityje. Jie tarsi „aprėmina“ kairiosios kojos konfigūraciją (prie pėdos kaulų, šlaunikaulio ir blauzdikaulio susijungimo vietoje, netoli šlaunikaulio pabaigos, kur jie jungiasi su dubeniu).

Preparuojant kapą, įkapių nerasta.