Ruponionių 3 moters kapo planas: 1. Vaizdas iš viršaus; 2. Vaizdas iš šono. M 1:5. Dail. J. Raupelytė, 1980.

Ruponionių kapinynas, 3 tiriamasis plotas, Kauno rajonas, Batniavos seniūnija

Moters kapas 3

Palaidojimo data nenustatyta

0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B2 atsidengė sodresnės spalvos smėlio, maišyto su žvyru, dėmė. Ji netaisyklingos formos, užapvalintais galais, 1,0 x 0,8 m dydžio, besitęsianti PR – ŠV kryptimi. Tame pat gylyje atsidengė dešiniosios rankos alkūnkaulis.

0,65 m gylyje nuo žemės paviršiaus rasti gerai išlikę moters griaučiai. Moteris buvo palaidota neįprastoje pozoje – kniūbsčia. Kaukolė pasisukusi į dešinę pusę ir kairiąja veidine dalimi remiasi į kapo dugną. Dešiniosios rankos kaulai iškelti į viršų, dilbio kaulai sudaro statų kampą su kapo dugnu. Kairioji ranka atmesta atgal, sulenkta buku kampu ir remiasi į kairįjį šlaunikaulį. Kojos suriestos smailiu kampu ir pritrauktos į kairiąją pusę.

Griaučiai viršugalviu orientuoti į PR 130° kampu.

Moters griaučių aplinkoje rasta smulkių akmenų: trijų akmenų (5×5, 5×3, 6×4 cm dydžio) grupė rasta mirusiosios viršugalvyje. Kairiojo dubens srityje rastas stambesnis (13×8 cm dydžio) akmuo. Ant dešiniosios kojos šlaunikaulio ir blauzdikaulio jungimosi vietos rastas dar vienas, 8×8 cm dydžio, akmuo.

Atskirai reikia paminėti akmenų grindinį iš septynių akmenų, rastą dešiniajame mirusiosios viršugalvyje. Tačiau šio grindinio nežinia ar galima skirti šiam kapui. Kapo duobės kontūras buvo labai neryškus, o griaučių lygyje jis beveik visiškai išblėso, kadangi kapo dugne buvo smėlis sumaišytas su smulkiu žvyru. Vis dėlto, šioks toks kontūras matėsi ir, atrodo, akmenų grupė buvo už jo ribos.

Preparuojant kapą, įkapių nerasta.