Ruponionių 4 vyro kapo planas. M 1:5. Dail. J. Raupelytė, 1980.

Geležinė ieties plunksna iš Ruponionių 4 vyro kapo. Dail. J. Raupelytė, 1980.

Žalvarinė diržo sagtis iš Ruponionių 4 vyro kapo. Dail. J. Raupelytė, 1980 (kairėje). Dešinėje suskaitmenintas vaizdas. E. Jovaiša, 2019.

Ruponionių kapinynas, 5 tiriamasis plotas, Kauno rajonas, Batniavos seniūnija

Vyro kapas 4

220–300 m. po Kr. (?)

0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. A4, B4 atsidengė kapo duobės dalis, orientuota PV– ŠR kryptimi. Jos ilgis – 1,3 m, plotis – 0,65–0,7 m. Kapo duobę sudarė maišyta pilka žemė su stambiais medžio anglies lizdais, kurie ypač intensyvūs PV duobės gale.

Pratęsus plotą V, kv. A4, B4, C4, pilnai išryškėjo kapo duobės kontūras. Jis netaisyklingas (žr. kapo 4 piešinį), užapvalintais galais, labai išplatėjantis PV gale (0,7 m), siauresnis ties viduriu (0,65 m) ir ŠR gale siekia 0,52 m. Ilgis – 2,0 m.

0,44 m gylyje nuo žemės paviršiaus, PV duobės gale atsidengė kaukolės fragmentai. Tame pat lygyje išryškėjo ir karsto kontūras. Karsto kontūras matomas ŠR dalyje, ties kojūgaliu. Atrodo, tai būta skobtinio, užapvalintais galais, karsto, kurio medžių segmentų plotis siekė 2 – 3 cm. Išlikusio karsto kontūro ilgis – 1,72 m, plotis tie kojūgaliu 0,35 m, ties viduriu – 0,44 m.

0,64 m gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė labai sunykę vyro griaučių fragmentai. Kaukolės vidinė dalis sunykusi, likę kaukolės skliauto paskiri fragmentai. Iš griaučių išliko tik žastikaulių, dubenkaulių ir šlaunikaulių fragmentai. Sprendžiant iš jų padėties, atrodo, kad vyras buvo palaidotas aukštielninkas, viršugalviu į PV 225° kampu.

Įkapės: dešiniojo dubens išorinėje pusėje rasta žalvarinė sagtis. Dešiniojo žastikaulio srityje, už karsto kontūro ribos ir prie pat kapo duobės sienos, kiek įstrižas kapo ašiai, rastas geležinė ieties plunksna. Plunksnos smaigalys nukreiptas kojūgalio link. Ietis lūžusi į dvi dalis, jos ilgis 21 cm.

Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.