Ruponionių 6 kapo planas: 1. Gintariniai karoliai; 2. Geležinis neaiškios paskirties dirbinys. M 1:5. Dail. J. Raupelytė, 1980.

Ruponionių 6 kapo radiniai: 1. Geležinis neaiškios paskirties dirbinys; 2. Gintariniai karoliai. Dail. J. Raupelytė, 1980.

Ruponionių kapinynas, 5 tiriamasis plotas, Kauno rajonas, Batniavos seniūnija

Sunykęs kapas 6

220–300 m. po Kr. (?)

0,3 m  gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. D4, 5, E5, atsidengė kapo duobės kontūras, orientuotas ŠR – PV kryptimi. Kontūras 1,9 m ilgio ir 0,5 m pločio, užapvalintais galais. ŠR gale pastebėta medžio anglies lizdų.

0,45 m gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė sunykęs žmogaus kapas. Iš griaučių likę šlaunikaulių ir dešiniojo žastikaulio fragmentai. Sprendžiant iš šių kaulų ir įkapių, mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, viršugalviu į ŠR 30° kampu.

Įkapės: kaukolės srityje rasti 3 dvigubo nupjauto kūgio formos gintaro karoliai. Du iš jų buvo šalia vienas kito, trečiasis nuslinkęs į dešiniąją kapo pusę. Dešiniojo raktikaulio srityje rastas sunykęs geležinis neaiškios paskirties dirbinys.

Tikrinant kapo dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.