Ruponionių 7 kapo planas: 1. Geležinė diržo sagtis; 2. Geležinė ieties plunksna; 3. Žalvarinis žiedas. M 1:5. Dail. J. Raupelytė, 1980.

Ruponionių 7 kapo radiniai: 1. Geležinė ieties plunksna; 2. Geležinė diržo sagtis; 3. Žalvarinis įvijinis žiedas; Dail. J. Raupelytė, 1980.

Ruponionių kapinynas, 6 tiriamasis plotas, Kauno rajonas, Batniavos seniūnija

Suardytas kapas 7

220–300 m. po Kr. (?)

0, 35 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B2, 3, 4, C2, 3, 4, 5, atsidengė dvi akmenų eilės, orientuotos ŠR – PV kryptimi. Atstumas tarp jų ŠR dalyje 0,75 m, PV – 0, 65 m (žr. Kapo 7 piešinį).

0,6 m gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė suardytas žmogaus kapas. Sprendžiant iš likusiųjų griaučių – blauzdikaulių ir padikaulių – kapas ne sunykęs, o suardytas. Matomai, ilgesnį laiką ariant žemės paviršių. Išlikę kaulai rodo, jog mirusysis buvo palaidotas į PV 260° kampu.

Minėtosios akmenų eilės buvo kapo konstrukcijos dalis, tačiau, dirbant žemę, ir jos išstumdytos iš pirminės savo padėties. Dešinėje kapo pusėje, 0,25 m nuo blauzdikaulio vidurio PV link buvo 4 stambesnių akmenų (14,5×11, 15×17, 27×12,5, 23×22 cm dydžio) grupė, tarp kurių atstumai PV link yra 0,25, 0,75, 0,15 m. Kairėje kapo pusėje akmenų eilė sudėtingesnė: 0,12 m nuo kairiojo padikaulio yra 15×17 cm dydžio akmuo. 0,7 m į PV yra akmenų grupė iš 5 akmenų. 0,42 m nuo šios yra antroji grupė, susidedanti iš 6 akmenų. 0,2 m nuo jos yra paskutinė, 5 akmenų, grupė.

Įkapės: 10 cm. į PV nuo dešiniojo blauzdikaulio pabaigos rasta geležinė sagtis. Galvūgalio srityje, plunksna į PV, išilgai kapo ašiai, rasta geležinė ieties plunksna ir dešinėje jos pusėje, prie pat plunksnos, įvijinis žalvarinis žiedas.

Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta