Ruponionių lobio planas. Dail. J. Raupelytė, 1980.

Ginklų tipai iš Rupunionių ginklų lobio: 1 – juostiniai įmoviniai ietigaliai su lygaus ir rantyto paviršiaus įmova; 2 – lauro lapo pavidalo įmoviniai ietigaliai; 3 – ištęsto trikampio formos įmoviniai ietigaliai; 4 – žeberklinio tipo įtveriamieji ietigaliai su dvejomis ir viena užbarzdomis; 5 – įtveriamasis peilis ir kalavijai. Dail. J. Raupelytė, sudarė E. Jovaiša, 2019.

Ruponionių lobis in situ. E. Jovaiša, 1980.

Juostiniai įmoviniai ietigaliai su lygaus ir rantyto paviršiaus įmova. Dail. J. Raupelytė, 1980.

Ištęsto trikampio formos įmoviniai ietigaliai. Dail. J. Raupelytė, 1980.

Ruponionių lobis in situ. E. Jovaiša, 1980.

Lauro lapo pavidalo įmoviniai ietigaliai. Dail. J. Raupelytė, 1980.

Žeberklinio tipo įtveriamieji ietigaliai su dvejomis ir viena užbarzdomis. Dail. J. Raupelytė, 1980.

Ruponionių kapinynas, 7 tiriamasis plotas, Kauno rajonas, Batniavos seniūnija

Ginklų lobis

XI – XIII amžiai

0,2 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C4, D4, 5, 6, E4, 5, 6, atsidengė tamsios žemės dėmė. Ji visiškai nepanaši į griautiniams kapams įprastas duobes, yra sudėtingos konstrukcijos (žr. lobio piešinį) ir užima 1,8×1,6 m plotą. Dėmės viduje, įvairiose jos vietose rasti 4 stambūs, 25×20, 32×20, 15×15, 30×12 cm dydžio akmenys. Šalia jų – 3 smulkūs akmenėliai.

0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. D5, 6 pasirodė įtveriamųjų ietigalių eilutė. Pasiekus 0,65 m gylį nuo žemės paviršiaus, paaiškėjo, kad čia esama tvarkingai sudėtų ginklų. 0,5×0,5 dydžio plote buvo aptikti įtveriamieji ir įmoviniai įvairių tipų ietigaliai, kalavijai – iš viso 53 vienetai (smulkų jų išvardijimą žiūrėkite skyriuje „Apžvalga“).

Ginklai dėti labai rūpestingai: viena eilė ietigalių sudėta plunksnomis į vieną pusę, kita – į priešingą ir t.t. Tik ginklų krūvos viršuje įtveriamieji ietigaliai sudėti skersai likusiųjų daiktų.

Preparuojant dirbinius, tarp jų buvo pastebėti nedideli kremuotų kaulų (?) ar rago gabaliukai. Patys ginklai visi pabuvojo ugnyje ir todėl labai gerai išsilaikė.

Nuėmus rastinius ginklus, dugne buvo rastas žalvarinis įvijinis trikampio pjūvio žiedas. Jis nėra buvęs ugnyje. Gilinant plotą, 0,75 m. gylyje, toje vietoje, kur gulėjo ginklai  rastas statmenas į žemę kaulo fragmentas, tačiau jis, atrodo, ne  žmogiškos kilmės.

Toliau gilinant plotą VII, nei kapų, nei radinių nerasta, ir, pasiekus 0,8 m. gylį, darbai buvo nutraukti.

Įtveriamasis peilis ir kalavijai. Dail. J. Raupelytė, 1980.