Šaukėnų vyro kapo 2 planas: 1. Geležinis ietigalis; 2. Geležinis įmovinis kirvis; 3. Geležinis peilis. Dail. J. Strašunskas, 1981. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų vyro kapo 2 radiniai: 1. Geležinis ietigalis; 2. Geležinis peilis. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų vyro kapo 2 radiniai: 1. Geležinis įmovinis kirvis. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 1 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Vyro kapas 2

220 – 300 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Kapo duobės kontūrų nebuvo matyti. Mirusiojo griaučiai atsidengė 45 cm gylyje kvadratuose 9B, 8–9C. Kadangi kaukolė nusitęsė už kv. 8C ribų, tai ties juo daryta 100´100 cm dydžio išpjova. Griaučiai išsilaikę blogai, labai sutrūniję. Dešiniosios rankos, dešiniojo dubens kaulo, raktikaulių visai nėra. Išlikusi tik dalis dešiniojo šlaunikaulio ir kairiojo blauzdikaulio.

Sprendžiant pagal griaučius, mirusysis palaidotas aukštielninkas, ištiestomis kojomis galva orientuotas 330° ŠV kryptimi. Kairė ranka sulenkta per alkūnę, o dilbio kaulai gulėjo juosmens srityje. Kairėje kaukolės pusėje virš petikaulio aptiktas 10´16 cm dydžio akmuo. Kitas nedidelis akmuo rastas maždaug dešinėje alkūnės srityje.

 Įkapės: už 7 cm į ŠV nuo kaukolės rasta žalvarinė sagtelė su žalvariniu diržo galo apkaustu. Sagtelė pagaminta iš pusiau apvalios skersinio pjūvio žalvarinės vielos. Iš analogiškos vielos pagamintas ir sagtelės liežuvėlis. Sagtelės ilgis 3,5 cm, plotis be apkalo – 2 cm.

Į vakarus nuo sagtelės už 10 cm rastas geležinis įmovinis ištęsto rombo formos plunksna ietigalis. Jo viršūnė nukreipta galvos kryptimi (Š kryptimi) įmova – kojų link. Jo ilgis 15,9 cm, įmovos ilgis 7,5 cm. Išilgai ietigalio plunksnos eina iškili briauna.

Šalia ietigalio, iš vakarinės jo pusės, rastas įbestas įmovinis geležinis kirvis. Kirvio ilgis 21,8 cm, ašmenų plotis 5,9 cm.

Į pietus nuo kirvio ir į vakarus nuo ietigalio įmovos aptiktas geležinis įtveriamasis peilis. Jo įkotė nukreipta kojų link, ašmenys į išorę. Peilio įkotė buvo labai korozijos sunaikinta ir, imant peilį, ji subyrėjo, liko tik geležtė. Jos ilgis – 16,8 cm, plotis – 2,6 cm.

Nuimant griaučius, po kaukole (pakaušio srityje) rastas geležinio lazdelinio smeigtuko fragmentas. Smeigtuko galvutė ir adatėlė aplūžusios. Bendras smeigtuko ilgis 5 cm, adatėlės ilgis 3,3 cm.

Sprendžiant pagal įkapes, palaidotas vyras. Nuėmus įkapes bei griaučius, kapo vieta buvo patikrinta, bet daugiau įkapių nerasta.