Šaukėnų moters kapo 3 planas: 1. Akmuo; 2. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 3. Žalvarinė juostinė apyrankė; 4. Žalvarinė juostinė apyrankė; 5. Akmuo. Dail. J. Strašunskas, 1981. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų moters kapo 3 radiniai: 1–2. Žalvarinės juostinės apyrankės. Dail. Julius Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 1 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Moters kapas 3

250 – 300 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

Į vakarus nuo kapo 1 už 16 cm 45 cm gylyje išryškėjo permaišyto smėlio, žvyro, pilkos žemės pailga dėmė. Ji užėmė dalį kv. 2–4C. Jos ilgis 170 cm, plotis – 70 cm.

Preparuojant dėmę, 53 cm gylyje, kv 3–4C riboje atsidengė labai aptrupėjusi kaukolė. Kiti griaučiai sunykę. Tame pačiame gylyje atsidengė ir įkapės. Sprendžiant pagal kaukolės padėtį mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva orientuota 213° PV kryptimi.

Kairėje kaukolės pusėje (V kryptimi) gulėjo 8´13 cm dydžio akmuo. Dar vienas 13´15 cm dydžio akmuo rastas maždaug juosmens srityje (dešinėje pusėje).

Įkapės: už 12 cm nuo smakro (maždaug apatinėje kaklo dalyje) aptikti geležinio lazdelinio smeigtuko fragmentai. Galvutė atlūžusi ir perlūžusi. Adatėlės fragmento ilgis 5,8 cm.

Nuo smeigtuko už 10 cm toliau juosmens (ŠR) link patikta žalvarinė ornamentuota masyvi juostinė apyrankė. Ji truputį pasvirusi galvos link. Apyrankės ornamentas išdėstytas išilgai lankelio. Lankelio pakraščiais eina po iškilią briaunelę. Už jų, link vidurio, eina grioveliai, o už jų iškilimai, ornamentuoti skersinėmis įkartėlėmis. Nuo jų dar labiau į vidurį eina po platų iškilimą (2,5 mm). Pastarieji ornamentuoti akutėmis. Nuo jų eina po griovelį ir po iškilimėlį, taip pat ornamentuota skersinėmis įkartėlėmis. Nuo jų link vidurio eina po griovelį. Per lankelio vidurį eina išilginis iškilimas (neornamentuotas).

Lankelio išilginis ornamentas užsibaigia trimis skersiniais grioveliais ir trimis iškilimais skersiniais ranteliais. Link lankelio galo eina po plotelį tinklinio ornamento. Lankelio galai užsibaigia keturiais skersiniais grioveliais ir keturiais iškilimais skersiniais ranteliais. Apyrankės lankelis trikampio skersinio pjūvio. Jo plotis 2 cm. Į galus siaurėja iki 1,2 cm pločio. Apyrankės matmenys 7,6´6,4 cm. Už 7 cm nuo šios apyrankės ŠR kryptimi, maždaug juosmens srityje, aptikta kita žalvarinė juostinė ornamentuota apyrankė. Apyrankė truputį mažesnių matmenų už aukščiau apibūdintąją. Jos matmenys 7´5,6 cm. Jos ornamentas visiškai analogiškas aukščiau aptartajai, todėl nebesikartosime.

Sprendžiant pagal apyrankių padėtį, atrodo, kad mirusiojo rankos buvo sulenktos per alkūnes, o dilbio kaulai gulėjo juosmens srityje (kairės rankos arčiau krūtinės, dešinės arčiau juosmens). Nuėmus įkapes, kapo vieta patikrinta, tačiau daugiau įkapių nerasta.