Šaukėnų vyro kapo 4 planas: 1–2. Akmenys; 3. Akmeninis rusvos spalvos galąstuvas; 4. Geležinė diržo sagtis; 5. Geležinis peilis; 6. Geležinis įmovinis kirvis. Dail. J. Strašunskas, 1981. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų vyro kapo 4 radiniai: 1. Geležinis įmovinis kirvis, 2. Geležinis peilis; 3. Akmeninis rusvos spalvos galąstuvas. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 1 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Vyro kapas 4

220 – 350 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

45 cm gylyje kv. 6B vakarinėje dalyje pasirodė labai sutrupėjusi kaukolė. Kapo duobės kontūrų nepastebėta.

50 cm gylyje kv. 6C ir 6–7BC riboje pasirodė nedideli akmenys (du). 55 cm gylyje visiškai atsidengė kaukolė ir įkapės. Be kaukolės kiti griaučiai sunykę. Sprendžiant pagal kaukolės padėtį, mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva orientuota 273° ŠV kryptimi. Už 12 cm į V nuo kaukolės gulėjo 9´11 cm dydžio akmuo. Dar vienas akmuo 10´13 cm dydžio gulėjo į ŠV nuo kaukolės.

Įkapės: ties dešiniuoju smilkiniu rastas įbestas geležinis įmovinis kirvis. Jis įbestas beveik įstrižai – įmova nukreipta nuo kaukolės, o ašmenys beveik po ja. Kirvio ilgis 19 cm. Ašmenys nežymiai į abi puses išploti. Ašmenų ilgis – 5,7 cm. Už 4 cm į ŠV nuo pakaušio rastas rusvos spalvos smiltainio galąstuvo fragmentas. Jo skersinis pjūvis stačiakampio formos. Jo ilgis – 5,1 cm. Už 8 cm į Š nuo kairiosios kaukolės pusės rasti fragmentai geležinės sagties ir diržo apkalo (ties sagtimi). Išlikęs tik vienas sagties šonas ir pagrindas bei truputis liežuvėlio. Atrodo, kad sagtelė (ji labai surūdijusi) buvo padaryta iš apvalaus skersinio pjūvio geležinės vielos apie 0,4–0,5 cm storio. Už 5 cm nuo sagtelės į Š rastas geležinis įtveriamasis tiesia nugarėle peilis (pav. 3). Jo įkotės didesnė dalis nulūžusi. Jo bendras ilgis 15 cm. Geležtės plotis 2,2 cm.

Sprendžiant pagal įkapes, čia palaidotas vyras. Nuėmus įkapes, kapo vieta patikrinta, tačiau radinių daugiau nerasta.