Šaukėnų moters kapo 5 planas: 1. Žalvarinė įvija; 2–3. Geležiniai lazdeliniai smeigtukai; 4–5. Žalvarinės juostinės apyrankės; 6–7. Žalvarinės juostinės apyrankės. Dail. J. Strašunskas, 1981. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų moters kapo 5 radiniai: 1–4. Žalvarinės juostinės apyrankės. Dail. J. Strašunskas, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 1 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Moters kapas 5

250 – 300 metai po Kr.

Tyrinėtojas dr. Jonas Stankus

55 cm gylyje, kv. 7AB riboje, pasirodė labai sutrūkinėjusi kaukolė. 60 cm gylyje į PR nuo kaukolės pasirodė 15´18 cm dydžio akmuo. Kapo duobės kontūrų nebuvo. 65 cm gylyje pilnai atsidengė kaukolė ir įkapės. Sprendžiant pagal kaukolės ir įkapių (apyrankių) padėtį, mirusioji palaidota aukštielninka, galva orientuota 270° V kryptimi. Prie kaukolės, iš dešinės pusės, aptikti 2 nedideli akmenėliai. Dar vienas nedidelis akmenėlis aptiktas už 7 cm į Š nuo kaukolės.

Įkapės: už 5 cm į ŠV nuo kaukolės rasta perlūžusi žalvarinė įvijėlė. Ji padaryta iš trikampio skersinio pjūvio vielos. Įvijėlių storis 0,4 cm. Už 10 cm nuo kaukolės į R, maždaug apatinėje kaklo dalyje rasti dviejų geležinių smeigtukų fragmentai. Vieno smeigtuko išlikusi galvutė ir dalis (apie 4,4 cm ilgio) adatėlės. Kitas smeigtukas labai surūdijęs ir imant sulūžo į 3 dalis. Šio smeigtuko išlikusios adatėlės ilgis – 5 cm.

Į R nuo smeigtukų už 27 cm rastos dvi žalvarinės juostinės ornamentuotos apyrankės. Apyrankių viduje išlikę pažaliavę dilbio kaulų fragmentai. Apyrankės padarytos iš pusapvalio skersinio pjūvio žalvarinės vielos. Apyrankės skiriasi lankelių pločiu. Viena platesnė – 0,9 cm, kita siauresnė – 0,8 cm. Pastarosios lankelis į galus siaurėja iki 0,6 cm. Skirtingu ornamento išsidėstymu baigiasi ir apyrankių galai. Abiejų apyrankių lankeliai puošti išilginiu ornamentu – apyrankių pakraščiais eina po iškilią briaunelę. Nuo jų į lankelio vidurį eina po 2 griovelius ir 2 iškilimus. Pastarieji puošti skersinėmis įkartėlėmis. Nuo iškilimų eina po griovelį, o per lankelio vidurį išilginis neornamentuotas iškilimas. Siauresnės apyrankės lankelio galai baigiasi trim grioveliais, tarp jų du iškilimai skersinėmis įkartėlėmis. Nuo jų labiau į galą eina tinklinis ornamentas. Patys apyrankės galai užsibaigia trim skersiniais grioveliais ir trim skersiniais iškilimais, puoštais skersinėmis įkartėlėmis.

Platesnės apyrankės lankelis puoštas analogišku ornamentu, tik jos galai užsibaigia kitokiu ornamento išsidėstymu: 3 grioveliai ir 2 iškilimai skersinėmis įkartėlėmis, nedidelis iškilęs tarpelis tinkliniu ornamentu. Po jo vėl pasikartoja 3 griovelių ir 2 iškilimų ornamentas. Paskui vėl neplatus iškilęs tinklinis ornamentas. Apyrankės galai užsibaigia trim grioveliais ir 3 iškilimais, iš kurių kraštiniai neturi skersinių įkartėlių.

Siauresnės apyrankės matmenys 6,7´5 cm, platesnės – 6,7´5,4 cm.

Už 24 cm į šiaurę nuo dešiniosios rankos dilbio fragmentų su apyrankėmis, rastos dar dvi apyrankės. Jų viduje išlikę pažaliavę dilbio kaulų fragmentai. Apyrankės juostinės žalvarinės, ornamentuotais lankeliais. Vienos jų lankelis platesnis, kitos siauresnis.

Siauresnės apyrankės ornamentas ir jo išdėstymas visiškai analogiškas siauresnei apyrankei, rastai ant dešiniosios rankos. Platesnės – analogiškas dešiniosios rankos platesnei apyrankei. Dėl to jų plačiau neapibūdinsime. Siauresnės apyrankės matmenys – 6,5´5 cm, platesnės – 6,7´5 cm.

Sprendžiant pagal apyrankių ir jose esančių dilbio kaulų fragmentų padėtį, atrodo, kad mirusiosios rankos buvo ištiestos palei šonus. Nuėmus įkapes, kapo vieta ir visas plotas buvo perkastas, patikrintas, tačiau daugiau kapų nerasta.