Šaukėnų vyro kapo 24 planas: 1. Geležinis įmovinis kirvis. Dail. A. Remeikis, 1981. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Šaukėnų vyro kapo 24 radiniai: 1. Geležinis įmovinis kirvis. Dail. A. Remeikis, 1981.

Šaukėnų kapinynas, 10 tiriamasis plotas, Tauragės rajonas, Mažonų seniūnija

Vyro kapas 24

220 – 350 metai po Kr.

Tyrinėtojas Eugenijus Jovaiša

0,72 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C8, atsidengė kaukolės viršugalvis. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės neišsiskyrė.

0,84 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C8, 9, 10, atsidengė vidutiniškai išlikę vyro griaučiai. Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, galva nusvirusi į kairę pusę ir viršugalviu nukreipta į ŠR 5° kampu. Dešinioji ranka sulenkta buku kampu ir dilbio kaulai rasti ant kairiojo dubenkaulio. Kairioji ranka sulenkta smailiu kampu ir pirštų kaulai lietėsi prie apatinio žandikaulio. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 0,07 m. Bendras griaučių ilgis – 1,67 m, plotis ties petikauliais – 0,3 m.

Įkapės: dešiniajame galvūgalyje, 0,17 m atstumu nuo pakauškaulio, rastas vertikaliai įsmeigtas geležinis įmovinis kirvis.

Tikrinant kapo dugną, dirbinių ar organinės medžiagos nerasta.